Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk

Ulykkesforsikring 2017

Få en nuanceret faglig og praktisk indsigt i rækkevidden af den aktuelle Højesteretsdom af 5. september 2017, som tager stilling til fortolkning af ulykkesdefinitionen, og få viden om og bliv opdateret på fortolkningen af forældelsesreglerne, som gælder på ulykkesforsikringsområdet.

Tag med på seminaret tirsdag den 21. november, hvor der sættes fokus på de to højaktuelle emner.

Læs mere her om program og tilmelding

Bevissikring i arbejdsskadesager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) behandlede i 2016 ca. 38.000 anmeldte arbejdsskader, som udmøntedes i en afgørelse.

Tag med på dette seminar mandag den 4. december, hvor der sættes fokus på den praktiske håndtering af sagerne og på en lang række af de spørgsmål, som er af afgørende betydning for sagsbehandlingen og afgørelserne.

Læs mere her om program og tilmelding

Jordforurening – aktuelle forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Sager om jordforurening giver anledning til en række tvister mellem borgere og myndigheder og borgere og forsikringsselskaber.

Tag med på seminaret tirsdag den 5. december, hvor såvel den aktuelle retstilstand på området som tre konkrete højesteretsdomme, der er afsagt i 2017, gennemgås.

Læs mere her om program og tilmelding

Fokus på det gode tilbud samt aktindsigt i udbud af forsikringer

Tag med på temadagen torsdag den 8. februar 2018 kl. 9.30-12.30 og få gode råd til at udarbejde et "vindertilbud" samt få kendskab til, hvad der gælder om aktindsigt i forbindelse med udbud af forsikringer.

Temadagen er opdelt i to dele: Det gode tilbud og Aktindsigt i udbud af forsikringer.

Læs mere her om program og tilmelding

Driftstab i praksis

Tag med på seminaret tirsdag den 13. marts 2018, hvor du får en overordnet indføring i, hvordan driftstabsrisici forsikringsafdækkes, og indblik i, hvordan den bagvedliggende forsikringsteknik/forsikringsjura fungerer i praksis.

Læs mere her om program og tilmelding

Forsikring og konditorkunst

Uddannelse på Forsikringsakademiet er også et møde med nogle af landets bedste konditorer - en af fordelene ved, at branchens uddannelsessted også drives som hotel- og konferencecenter.

Her bor forsikring og konditorkunst under samme tag ... 

Det kan betale sig at stå tidligt op

En god nattesøvn er vigtig for din performance i jobbet. Men det kan også betale sig at stå tidligt op – i hvert fald på morgener med Rise & Shine på Forsikringsakademiet. Denne gang med erhvervsforsker og forfatter Søren Schultz Hansen om digitaliseringens paradokser.

Hør Søren Schultz Hansens pointer her

Tak for 86.250 svar - dem bruger vi!

Når en uddannelse slutter beder vi altid deltagerne om at evaluere forløbet. I 2016 var der en flot svarprocent tæt på 100. Alle spørgsmål bliver stillet med det formål at sikre kvalitet og relevans.

Læs hvordan vi bruger jeres svar

Årets dimissionsfest ...

Den 30. september havde 49 ud af i alt 132 dimittender takket ja til at lade sig hylde og modtage certifikat – tag med til festen her.

Se billeder af glade dimittender og stemningsbilleder fra festen

Hold dig orienteret om IDD-kompetencekrav

på IDDinfo.dk

Seminarer:

Temadag:

Fagkurser:

Kurser i Personlig kompetenceudvikling:

Se en kort video om uddannelsen "Professionel kundekontakt i hverdagen"

Nyt fra Forlaget:

Der er udkommet en ny, 5. udgave af

Skat og personforsikringer - Til alle der rådgiver om skatteregler og personforsikringer af
René Jensen, Frank Larsen og Lars Ryder Pedersen

Læs mere her, hvor bogen også kan bestilles

Nyt fra FinansWatch

no title

no date

no description

no title

no date

no description

no title

no date

no description

Nordisk Forsikringstidsskrift

- er nu tilgængeligt her på hjemmesiden.
Klik her
og læs mere...