Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk

ESPD - Nye regler! Er du klar?

Arbejder du med EU-udbud, kender du også det fælles europæiske udbudsdokument. Og er du klar til, at det bliver obligatorisk for alle ordregivere at anvende den elektroniske version – herunder ved udbud af forsikring?

Tag med på temadagen torsdag den 2. november og bliv klædt på til at håndtere det fælleseuropæiske udbudsdokument.

Læs mere her om program og tilmelding

Future Tech i forsikrings- og pensionsbranchen 2017

Kunstig intelligens banker på branchens døre med tilbud om avanceret software, der skaber gennemgribende automatiseringer og effektiviseringer. Hvordan er din virksomhed positioneret i dette setup?

Deltag på konferencen torsdag den 9. november og få et operationelt indblik i nye teknologier og forretningsmodeller. Tør du lade være?

Læs mere her om program og tilmelding

Flere år på arbejdsmarkedet

Er du klar til de nye pensionsregler fra 2018?

Tag med på dette halvdagsseminar den 15. november, hvor eftermiddagen vil bringe dig up to date på de forventede/vedtagne lovændringer og tage temperaturen på de rådgivningsmæssige og administrative udfordringer.

Programmet er under udvikling, men du kan allerede nu læse mere og tilmelde dig her ...

Ulykkesforsikring 2017

Få en nuanceret faglig og praktisk indsigt i rækkevidden af den aktuelle Højesteretsdom af 5. september 2017, som tager stilling til fortolkning af ulykkesdefinitionen, og få viden om og bliv opdateret på fortolkningen af forældelsesreglerne, som gælder på ulykkesforsikringsområdet.

Tag med på seminaret tirsdag den 21. november, hvor der sættes fokus på de to højaktuelle emner.

Læs mere her om program og tilmelding

Bevissikring i arbejdsskadesager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) behandlede i 2016 ca. 38.000 anmeldte arbejdsskader, som udmøntedes i en afgørelse.

Tag med på dette seminar mandag den 4. december, hvor der sættes fokus på den praktiske håndtering af sagerne og på en lang række af de spørgsmål, som er af afgørende betydning for sagsbehandlingen og afgørelserne.

Læs mere her om program og tilmelding

Jordforurening

Sager om jordforurening giver anledning til en række tvister mellem borgere og myndigheder og borgere og forsikringsselskaber.

Tag med på seminaret tirsdag den 5. december, hvor såvel den aktuelle retstilstand på området som tre konkrete højesteretsdomme, der er afsagt i 2017, gennemgås.

Læs mere her om program og tilmelding

Forsikring og konditorkunst

Uddannelse på Forsikringsakademiet er også et møde med nogle af landets bedste konditorer - en af fordelene ved, at branchens uddannelsessted også drives som hotel- og konferencecenter.

Her bor forsikring og konditorkunst under samme tag ... 

Det kan betale sig at stå tidligt op

En god nattesøvn er vigtig for din performance i jobbet. Men det kan også betale sig at stå tidligt op – i hvert fald på morgener med Rise & Shine på Forsikringsakademiet. Denne gang med erhvervsforsker og forfatter Søren Schultz Hansen om digitaliseringens paradokser.

Hør Søren Schultz Hansens pointer her

Tak for 86.250 svar - dem bruger vi!

Når en uddannelse slutter beder vi altid deltagerne om at evaluere forløbet. I 2016 var der en flot svarprocent tæt på 100. Alle spørgsmål bliver stillet med det formål at sikre kvalitet og relevans.

Læs hvordan vi bruger jeres svar

Årets dimissionsfest ...

Den 30. september havde 49 ud af i alt 132 dimittender takket ja til at lade sig hylde og modtage certifikat – tag med til festen her.

Se billeder af glade dimittender og stemningsbilleder fra festen

Hold dig orienteret om IDD-kompetencekrav

på IDDinfo.dk

Konference:

Seminarer:

Temadag:

Fagkurser:

Kurser i Personlig kompetenceudvikling:

Se en kort video om uddannelsen "Professionel kundekontakt i hverdagen"

Nyt fra Forlaget:

Der er nu udkommet en ny grundbog om livsforsikring og pensionsordninger fra Forsikringsakademiets forlag. Relevant læsning fra A til Z og god som opslagsværk...

Læs mere her om bogen

Liv og Pension - Forsikringsakademiets grundbog om livsforsikring og pensionsordninger, 1. udg. 2017

... og hvordan du får fingrene i den

Nyt fra FinansWatch

no title

no date

no description

no title

no date

no description

no title

no date

no description

Nordisk Forsikringstidsskrift

- er nu tilgængeligt her på hjemmesiden.
Klik her
og læs mere...