Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk

Klokken ringer ind til mere uddannelse efter sommerferien

Om lidt er det sommerferie! Farvel til job, pligter, ansvar og uddannelse i nogle uger, men allerede nu kan du varme op til, hvad der skal skrives ind i dit skema for det nye ’skoleår’.

Vores kursusansvarlige giver et bud, hvad der kunne være relevant

Branchen gør klar til nye krav om efteruddannelse

Forsikringsakademiet holdt i juni to informationsmøder om de nye IDD-krav til dokumentation af kompetencer, som træder i kraft 23. februar 2018.

 

Video: Hør de vigtigste budskaber

1, 2, 3 START til ny obligatorisk bestyrelsesuddannelse

Nye bestyrelsesmedlemmer – både udpegede og medarbejdervalgte – skal nu gennemføre en uddannelse inden for de første 12 måneder, efter at de er trådt ind i bestyrelsen.

Forsikringsakademiet kører første hold i september.

Video: Målrettet uddannelse til nye bestyrelsesmedlemmer i forsikringsbranchen

Hvidvask i pensionsbranchen

Tag med på seminaret tirsdag den 29. august og bliv klar til den nye hvidvasklov, som trådte i kraft den 26. juni 2017.

Loven stiller skærpede krav til liv- og pensionsselskaber bl.a. i forhold til risikovurdering og den løbende risikostyring.

Læs mere her om program og tilmelding

Skader forvoldt af MgO-plader

Håndtering af sager, hvor skaderne er forvoldt af MgO-plader, giver store udfordringer både i bygge- og forsikringsbranchen.

Tag med på temadagen torsdag den 14. september og få et nuanceret indblik i en lang række af de vanskelige spørgsmål ved håndteringen af skaderne.

Læs mere her om program og tilmelding

Persondataforordningen

Få skærpet din viden om og dit indblik i processen frem mod persondataforordningens ikrafttrædelse 25. maj 2018.

På seminaret torsdag den 5. oktober sættes der fokus på de problemstillinger og udfordringer, som er specielle for forsikrings- og pensionsbranchen - og der gives bud på, hvordan disse håndteres i praksis.

Læs mere her om program og tilmelding

ESPD - Nye regler! Er du klar?

Arbejder du med EU-udbud, kender du også det fælles europæiske udbudsdokument. Men er du klar til, at det bliver obligatorisk for alle ordregivere – herunder ved udbud af forsikringer – senest oktober 2018?

Tag med på seminaret torsdag den 2. november 2017 og bliv klædt på til at håndtere det fælleseuropæiske udbudsdokument.

Læs mere her om program og tilmelding