Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Nyt modul 5.52 og skadekonsulenteksamen – løsøre

Det har igennem de seneste år betydet, at efterspørgslen efter 5.52 - Løsøreskade, praktik, som er en del af skadekonsulentuddannelsen, er faldet markant, og vi har måttet aflyse hold pga. for få deltagere.

Fra 2018 omfatter 5.52 kun erhvervsløsøre
For at tilpasse os branchens behov for uddannelse og udbud af moduler bliver 5.52 omlagt til kun at omfatte erhvervsløsøre. Samtidig udvider vi målgruppen for 5.52 til også at omfatte skadebehandlere inden for løsøreforsikring, så det bliver en samlæst uddannelse, som har fokus på de særlige og specielle problemstillinger inden for løsøreforsikringen samt praktikken i takseringen og skadebehandlingen.

Det betyder, at vi på niveau 5 fra og med 2018 har 5.52 Løsøreforsikring - skadebehandling og 5.53 Indboforsikring, som begge er målrettet skadebehandlere og skadekonsulenter.

Ny uddannelsesramme
For at sikre gennemførelse af 5.52 med en acceptabel frekvens har vi udviklet en ny uddannelsesramme, som kan gennemføres med færre deltagere, end vi har kunnet tidligere. På den måde forventer vi at kunne gennemføre 5.52 en gang om året.

Læs mere om den nye ramme og 5.52 her

Ny skadekonsulentuddannelse
Omlægningen af 5.52 betyder samtidig, at skadekonsulentuddannelsen for løsøreskadekonsulenter bliver justeret, men uddannelsens høje faglige niveau fastholdes, da skadekonsulenter er specialisterne inden for området.

Fremover kan du blive eksamineret ved to forskellige eksaminer. En med et særligt fokus på indboforsikring (5.53+4.07I) og en med et særligt fokus på løsøreforsikring (5.52+4.07L). Det betyder, at når du kommer til niveau 5, skal du som skadekonsulent tage stilling til, om du vil specialisere dig og eksamineres inden for primært indboforsikring eller primært løsøreforsikring.

Løsøreskadekonsulenter skal stadig have brede kompetencer
Da mange løsøreskadekonsulenter både takserer indbo- og erhvervsløsøreskader fastholdes den gamle del af uddannelsen til og med niveau 4. Alle skadekonsulenter bliver altså uddannet inden for både indbo og erhvervsløsøre, så de fortsat kan taksere de typiske skader inden for begge områder.

 
Når du kommer til niveau 5, skal du som skadekonsulent nu tage stilling til, om du vil specialisere dig og eksamineres inden for primært indboforsikring eller primært løsøreforsikring.

Den gamle skadekonsulenteksamen

Er du en af dem, som har gennemført 5.52 i den gamle version og kun mangler skadekonsulenteksamenen, er din sidste mulighed for at gå til skadekonsulenteksamen i den gamle version i uge 20 2018. Herefter vil kun de nye eksaminer blive gennemført.