Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

4.46 Ansvar Underwriting - Erhverv

Modulet har et omfang af 17 ECTS point og er på NQF 5

Forudsætning for moduldeltagelse
Modulet er for underwritere, som beskæftiger sig med ansvarsforsikringer for typiske erhvervskunder samt andre med anden relevant erfaring med underwriting.

Udbytte af modulet
Efter modulet kan du, på en veldisponeret, overskuelig samt forståelig måde, selvstændigt, udarbejde og formidle komplette løsninger på de problemer, der er forbundet med underwriting af typiske erhvervskunder.

Materiale
Klik på det blå i under holdoplysninger for yderligere info.

Emner der behandles
Erhvervs- og Produktansvar, samt andre ansvarsforsikringer.
Emnerne behandles i forhold til: eksponeringer, risk management, dækningsomfang, sum og selvrisiko, reassurance, præmie, porteføljen og lønsomhed.

Modulform
6 uger før uddannelsens start modtager du undervisningsmaterialet. Uddannelsen starter med 2
dages internatundervisning sammen med deltagerne fra Property Underwriting uddannelsen, hvor du arbejder sammen med dit team.

Herefter er der 6 uger på Krydsfeltet, hvor du løser opgaver sammen med dit team, løser opgaver alene og læser relevant litteratur.

Midtvejs i forløbet er der 2 yderligere undervisningsdage, hvor der samles op, perspektiveres og arbejdes med nyt stof.

Herefter er der yderligere 6 uger på Krydsfeltet, med løsning af teamopgaver mv.
Der samles op på hele uddannelsen på en netværksdag, og dagen efter er der den skriftlige prøve som er en del af grundlaget for den mundtlige eksamination. Sidstnævnte dage er med overnatning.

Omkring 14 dage efter følger en mundtlig eksamination med udgangspunkt i den skriftlige besvarelse.
Klik på det blå i under holdoplysninger for yderligere info.

Krav for deltagelse
Det er en forudsætning, at du har gennemført ”4.16 Risk Management og lønsomhed” samt bestået ”4.47 Ansvarsforsikring - Erhvervskunden, skadebehandling” eller ”4.43 Erhvervskundens særlige behov - police og salg” - eller har erhvervet tilsvarende færdigheder på anden vis. 

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
Send en email til Kundeservice

Tilmelding
Tilmelding skal ske via egen uddannelsesafdeling.