Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsakademiet afholder seminar på Rungstedgaard, mandag den 4. december 2017, kl. 9.30-16.15

Bevissikring i arbejdsskadesager

Dette seminar sætter fokus på den praktiske håndtering af sagerne og på en lang række af de spørgsmål, som er af afgørende betydning for sagsbehandlingen og afgørelserne, herunder:

• Hvilke oplysninger anser AES og Ankestyrelsen (AST) det for relevant at indhente i ulykkessager?
• Hvornår er det relevant at indhente nærmere oplysninger omkring selve hændelsen, og hvilke
  oplysninger anses for relevante?
• Er det relevant at indhente en DanCrash-erklæring, hvis der er tale om et færdselsuheld? Er det
  relevant at indhente udtalelser fra leder og/eller kollegaer vedr. hændelsen?
• Hvilke lægelige oplysninger indhenter AES/AST? Er det relevant med forudbestående lægejournal
  og/eller behandlingsjournaler fra fysioterapeut m.v.?
• Hvilken bevismæssig betydning tillægger AES og AST observationsmateriale vedr. skadelidte? Har
  Højesterets dom af 24. april 2017 ændret praksis vedr. anvendelsen af observationsmateriale? 

På seminaret vil der være en grundig gennemgang af forskellige forslag til bevissikring ved behandling af arbejdsskadesager efter arbejdsskadesikringsloven, ligesom det vil blive belyst, hvilken betydning det har for sagsbehandlingen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen, såfremt der fremsendes supplerende oplysninger i form af fx observations- og internetmateriale, DanCrash-rapporter m.m. Behandlingen af faktum i arbejdsskadesagerne vil blive belyst fra forskellige vinkler, herunder en lægefaglig, en fagforenings, en skadelidts, et forsikringsselskabs og fra en selvforsikret kommunes vinkel.

Formålet med seminaret er at give deltagerne en forståelse for, hvilke problemstillinger man skal være særligt opmærksom på, når man behandler arbejdsskadesager. Seminaret har særlig fokus på behandling af sager efter arbejdsskadesikringsloven, men vil også have relevans for sagsbehandlere, der arbejder med differencekravssager efter erstatningsansvarsloven.

Foredragsholdere:
• Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – Kennedys Advokatpartnerselskab
• Produktchef Karen Ryder – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• Specialkonsulent Charlotte Siig Niclasen – Ankestyrelsen
• Advokat Mads Pramming – Ehmer Pramming Advokater
• Advokat Heidi Bloch – FOA
• Lægekonsulent – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring [navn kommer senere]
• Ulla Witt – Forsikring og risikostyring, Faaborg-Midtfyn Kommune

Deltagere:
• Specialister og sagsbehandlere i forsikringsselskaberne
• Ledere i forsikringsselskaberne
• *Advokater og jurister i forsikringsselskaber
• Risikokoordinatorer i kommunerne
• Sagsbehandlere, *advokater og jurister i kommunerne
• Sagsbehandlere og specialister i fagforbund
• *Advokater og advokatfuldmægtige

Pris og tilmelding
Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 4.350,- kr. ekskl. moms og for andre 4.880,- kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende, og der fremsendes faktura.
Eventuelle telefoniske forespørgsler kan rettes til Kurt Christensen, tlf. 4516 5290.

* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.30-17.49-0).