Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsakademiet afholder seminar på Rungstedgaard onsdag den 15. november 2017, kl. 13.00-16.30

Flere år på arbejdsmarkedet

Regeringen og Dansk Folkeparti blev den 20. juni 2017 enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Aftalen om ”flere år på arbejdsmarkedet” har, ifølge parterne, til hensigt at gøre det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.

Aftalen medfører en række ændringer i pensionsbeskatningen, idet bl.a. indbetalingsreglerne til alderspension ændres markant. Herudover ændres der på reglerne for seneste udløb for både kapitalpensioner, alderspension og ratepension, samtidig med at pensionsudbetalingsalderen hæves.

Disse ændringer får konsekvenser for såvel eksisterende som nye pensionsordninger, der etableres efter den 1.1.2018.

På baggrund af ovenstående ændringer kommer der samtidig nye krav til branchen omkring indberetninger og afregning af en ny form for aconto skat.

Af andre tiltag, der er i vente, kan nævnes regeringens udspil til Jobreform II (finanslovsforslaget for 2018), der også kan medføre en række ændringer omkring beskæftigelsesfradrag, nyt fradrag for indbetaling til pension samt fjernelse af udligningsskatten fra og med 2018. Dertil har regeringen fremlagt et erhvervs- og iværksætterudspil, som indeholder ændringsforslag til beskatningen af aktier og investeringsbeviser, lempelser for investering af pensionsmidler i unoterede aktier samt introducerer et helt nyt opsparingsprodukt kaldet ”Aktiesparekonto”.

På denne eftermiddag bringer vi dig up to date på de forventede/vedtagne lovændringer og tager temperaturen på de rådgivningsmæssige og administrative udfordringer.

Program:
Programmet udvikles og tilrettelægges løbende i takt med, at de forskellige lovforslag samt finanslovsforhandlingerne skrider frem.

Det er vores forventning, at medio november er som minimum de nye regler i pensionsbeskatningsloven vedtaget eller meget tæt på at blive det – hvilket det endelige program vil afspejle.

Som foredragsholdere og ressourcepersoner møder du:
• Afdelingschef Lars Ryder Pedersen – Topdanmark Livsforsikring
• Skatterådgiver René Jensen – Danica Pension
• Skattechef Frank Larsen – Nykredit

Pris og tilmelding
Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig seminaret HER

Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 1.840,- kr. ekskl. moms og for andre 2.180,- kr.
ekskl. moms. Tilmelding er bindende, og der fremsendes faktura.
Eventuelle telefoniske forespørgsler kan rettes til Kurt Christensen, tlf. 4516 5290.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 4 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

 

PROGRAM

Er under udvikling

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.29-17.46-0).