Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsakademiet afholder seminar på Rungstedgaard, onsdag den 16. maj 2018 kl. 9.30–16.15

Jordforurening

En række nyere domme har givet en vis afklaring, men har også sat fokus på behovet for, at virksomheder forsikrer sig mod ansvaret.

På seminaret gennemgås såvel den aktuelle retstilstand på området som tre konkrete højesteretsdomme, der er afsagt i 2017.

To af disse domme knytter sig til miljøerstatningsloven fra 1994, der har erstatnings- og forsikringsretlig betydning også uden for jordforureningsområdet. Det er de to første højesteretsdomme vedrørende denne lov.

Derudover sættes fokus på de særlige problemer med afgrænsning af den offentlige indsats over for skadevolders ansvar i forbindelse med brand/ulykke.

Endelig gives en oversigt over aktuelle forsikringsmuligheder på området.

Seminarets målsætning er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau på baggrund af oplæg om konkrete væsentlige problemstillinger og retspraksis.

Programmet gennemføres som en række oplæg, der kan danne grundlag for drøftelser af de behandlede problemstillinger.

Seminaret er derfor tænkt som et fagligt input, der henvender sig til alle, som beskæftiger sig med rådgivning af virksomheder og/eller offentlige myndigheder i spørgsmål om jordforurening.

Foredragsholdere og ressourcepersoner:
• Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain
• Civilingeniør, kontorleder Lars Mortensen – Dansk Miljørådgivning
• Environmental Risks and Custom Industry Solutions Manager, Nordic Iben Dinsen – Chubb
• Advokat, partner Mads Kobberø – Codex Advokater

Deltagere:
• Sagsbehandlere og specialister i forsikringsselskaber
• Ledere i forsikringsselskaber
• Bygningskonsulenter i forsikringsselskaber
• Håndværkstaksatorer
• Underwritere
• Risikokoordinatorer og forsikringsansvarlige i kommunerne
• * Advokater og advokatfuldmægtige
• Risk managers
• Entreprenører og bygherrer

Pris og tilmelding
Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 4.350,- kr. ekskl. moms og for andre 4.880,- kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende, og der fremsendes faktura.
Eventuelle telefoniske forespørgsler kan rettes til Kurt Christensen, tlf. 4516 5290.

* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.34-18.20-0).