Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Program

09.00    Registrering og kaffe

09.30    Velkomst og introduktion af dagens program
             Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

09.45    Det juridiske udgangspunkt
             • Ansvarsreglerne, herunder sammenhængen mellem offentligretligt ansvar og privatretligt
               ansvar
             • Forsikringsdækningen
             Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain

10.45    Kaffepause

11.00    Afværgeindsats ved brand/ulykke, en praktisk synsvinkel
             • Skadesfrekvens og skadetyper
             • Eksempler på kosteffektive indsatser
             • Skader med akut indsats og en frivillig indsats
             • Opmærksomhedspunkter – praktisk skadeshåndtering
             Civilingeniør, kontorleder Lars Mortensen – Dansk Miljørådgivning

11.45    Miljøforsikringer, et overblik
             • Hvorfor har virksomheden behov for en miljøforsikring?
             • Hvad tilbyder markedet pt. af løsninger?
             • Skadeseksempler
             Environmental Risks and Custom Industry Solutions Manager, Nordic Iben Dinsen –
             Chubb

12.30    Frokost

13.30    Højesterets dom af 12. januar 2017 angående afgrænsningen mellem den offentlige
             afværgeindsats og skadevolders ansvar efter miljøerstatningsloven
             • Miljøerstatningsloven pålægger visse virksomhedstyper et objektivt ansvar for skader/tab,
               der påføres andre, og som relaterer sig til miljøområdet. Dommen tager blandt andet
               stilling til, om det også gælder i en situation, hvor skadesårsagen er en brand, som
               virksomheden eventuelt er uden skyld i.
             • Desuden tager dommen stilling til spørgsmålet om, hvilken betydning det har for
               virksomhedens erstatningsansvar efter miljøerstatningsloven, at den indsats, der kræves
               erstatning for, kan henføres til beredskabsloven.
             Advokat, partner Mads Kobberø – Codex Advokater

14.15    Højesterets dom af 17. maj 2017 (Fjerritslev Fjernvarmeværk mod Jammerbugt
             Forsyning) angående miljøerstatningsloven
             • Miljøerstatningsloven omfatter primært det, som man kan kalde miljøuheld. Dommen tager
               stilling til, om miljøerstatningsloven også kan udstrækkes til at omfatte situationer, der
               mere har karakter af en stor udledning end et egentligt uheld.
             • Dommen tager også stilling til, hvorvidt der i øvrigt er begrænsninger i ansvaret for de
               virksomheder, der er omfattet af miljøerstatningsloven.
             Advokat, partner Mads Kobberø – Codex Advokater

15.15    Kaffepause

15.30    Højesterets dom af 16. januar 2017 angående forældelse af regreskrav. Forældelse.
             • Fristens begyndelsestidspunkt
             • Afbrydelse af fristen
             • Regreskrav, Højesterets dom af 16. januar 2017
             Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain

16.00    Opsamling på dagens program
             Advokat, partner Niels Vase – HjulmandKaptain

16.15    Afslutning
             Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.34-18.20-0).