Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsakademiet afholder temadag på Rungstedgaard, torsdag 7. juni 2018, kl. 9.30-16.30

Professionsansvar

På temadagen vil vi særligt fokusere på rækkevidden af det ansvarsgrundlag, der påhviler de konkrete rådgivere og samtidig belyse håndteringen af disse krav og af de større sager, der kan følge af kravene.

På temadagen vil ansvarsgrundlaget for advokater, revisorer og tekniske rådgivere (arkitekter og ingeniører) blive gennemgået med udgangspunkt i retspraksis. I den forbindelse vil blandt andet sammenspillet med god skik og beviskravene i mere generel forstand blive belyst og diskuteret.

I forlængelse af gennemgangen af ansvarsproblematikkerne vil deltagerne få mulighed for at tage stilling til en konkret problemstilling (case) og diskutere mulige løsningsforslag.
Herudover vil den praktiske håndtering af de krav, en rådgiver kan blive mødt med blive belyst, herunder vil de problemstillinger, der kan opstå ved repræsentation af flere rådgivere, blive behandlet. Ved denne gennemgang vil der blive taget udgangspunkt i krav omfattet af en projektansvarsforsikring.

Endelig vil deltagerne få et indblik i, hvordan håndteringen af større sager eller sager med en flerhed af krav opleves og bedst tilrettelægges med udgangspunkt i kundens/forsikringstagerens perspektiv.

Formålet er at give deltagerne en indføring i ansvarsgrundlaget for de udvalgte rådgivere og samtidig give deltagerne en forståelse for de problematikker, der kan opstå ved håndtering af større sager eller sager med en flerhed af krav.

Temadagen er derfor tænkt som et fagligt input, der henvender sig til alle i forsikringsselskaber samt advokater og øvrige rådgivere, der yder vejledning på området.

Ressourcepersoner og undervisere:

  • Advokat Laura Kragh, Kennedys
  • Advokat Thomas Dall Jensen, Kennedys
  • General Counsel, Attorney at Law, Niels Skat Rørdam, Ernst & Young P/S


Seminaret henvender sig til

  • Specialister og sagsbehandlere
  • Ledere i forsikringsselskaberne
  • Advokater og jurister i forsikringsselskaberne
  • Advokater og jurister*
  • Sagsbehandlere i rådgivningsvirksomheder, fx ingeniører, arkitekter og revisorer


Pris og tilmelding

Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 4.350,- kr. ekskl. moms og for andre 4.880,- kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende, og der fremsendes faktura.


Kontakt
For mere info kontakt Kurt Christensenpå telefon 4516 5290.

* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.37-18.23-0).