Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsakademiet afholder temadag på Rungstedgaard torsdag den 14. september 2017 kl. 9.00–16.30

Skader forvoldt af MgO-plader

Den 21. juni har Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed (VBA) afsagt en kendelse, som i et vist omfang afklarer nogle af de mange juridiske problemstillinger ved skader forvoldt af MgO-plader. Dog er langt fra alle problemstillinger afklaret med kendelsen.

Forsikringsakademiet afholder derfor denne temadag, hvor såvel de tekniske som de juridiske problemstillinger, både de byggeretlige og de forsikringsretlige, vil blive præsenteret, drøftet og vurderet blandt andet i lyset af Voldgiftsnævnets kendelse.

På denne temadag får du et nuanceret indblik i en lang række af de vanskelige spørgsmål ved håndtering af skader forvoldt af MgO-plader.

På temadagen vil der bl.a. blive afholdt oplæg om følgende emner:

• De tekniske problemer ved MgO-pladerne
• Hvordan kan/bør skaderne udbedres?
• Hvornår blev problemet kendt eller burde være blevet kendt?
• De entrepriseretlige aktørers ansvar  
• Dækningen på de relevante ansvarsforsikringer
• Dækningen på de relevante bygningsforsikringer

Temadagens målsætning er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau på baggrund af oplæg om konkrete væsentlige problemstillinger og retspraksis.

Programmet gennemføres som en række oplæg, der kan danne grundlag for drøftelser af de behandlede problemstillinger.

Temadagen er derfor tænkt som et fagligt input, der henvender sig til alle i forsikringsselskaber samt advokater og øvrige rådgivere, der på et praktisk plan yder vejledning på området.

Foredragsholdere og ressourcepersoner:
• Seniorforsker Erik Brandt – Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
• Direktør, civilingeniør Tommy Bunch Nielsen – Bunch Bygningsfysik
• Advokat Klaus Rasmussen – Alm. Brand
• Advokat Klaus Kastrup Larsen – Husen Advokater
• Advokat Simon Heising – Nexus Advokater

Deltagere:
• Sagsbehandlere og specialister i forsikringsselskaber
• Ledere i forsikringsselskaber
• Bygningskonsulenter i forsikringsselskaber
• Håndværkstaksatorer
• Underwritere
• Advokater og advokatfuldmægtige*
• Risk managers
• Risikokoordinatorer
• Forsikringsmæglere
• Entreprenører og bygherrer
• Arkitekter

Pris og tilmelding
Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 4.350,- kr. ekskl. moms og for andre 4.880,- kr. ekskl. moms.Tilmelding er bindende, og der fremsendes faktura.
Eventuelle telefoniske forespørgsler kan rettes til Kurt Christensen, tlf. 4516 5290.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at temadagen opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.24-17.37-0).