Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Program


09.00    Registrering og kaffe

09.30    Velkomst
             Præsentation af dagens program
             Advokat Henrik Thal Jantzen – Kromann Reumert

09.40    Cyberkriminalitet, transport og forsikring
             Cyberkriminalitet og IT-nedbrud er efterhånden en større og større erhvervsrisiko - også
             indenfor transport og transportforsikring. Vi vil sætte fokus på denne risiko både i relation
             til loss prevention og ansvar, samt om de gældende forsikringsafdækninger af disse risici
             er tilstrækkelige.
             På basis af korte indlæg fra panelet vil vi i dialog med deltagerne drøfte de udfordringer,
             der opstår omkring cyberkriminalitet og løsningsmuligheder.
             IT-sikkerhedschef Kim Aarenstrup – DSV
             Chefjurist, advokat Rasmus Køie – Danske Speditører
             Vice President, Practice Leader Cargo Birgitte Gjøl-Trønning – Marsh A/S

11.30    Kaffepause

11.45    Kundens/afskibers syn på transportforsikringer
             Indlægget sætter fokus på kundens vurdering af transportforsikringer – herunder:
             • Hvorledes holdes snor i et globalt transportforsikringsprogram?
             • Vurdering af forsikringsselskabernes police- og skadesbehandling
             • Får man som kunde den rigtige præmie?
             • Matcher forsikringsprogrammet virksomhedens transportaktiviteter?
             Head of Group Insurance Lars Andersen – Danfoss A/S

12.30    Frokost

13.30    Orkan og oversvømmelser i USA
             Regresmuligheder for vareskader
             James F. Sweeney er en af de mest erfarne cargo-recovery advokater i New York. Han vil
             belyse de muligheder og udfordringer, der er i relation til skader, typisk vandskader ved
             oplagret gods forårsaget ved sådanne naturkatastrofer, som har særlig aktualitet med de
             mange orkaner, der har ramt  USA i den seneste tid.
             Advokat James F. Sweeney – Advokatfirmaet Nicoletti Hornig & Sweeney,
             New York

14.30    Kaffepause

14.45    Flygtninge i lasten og kontamineringsskader
             Problemet med flygtninge, der gemmer sig i lastrummet på biler og i skibe, er et stadigt
             stigende problem. I hvilket omfang betyder det, at lasten må kasseres, særligt i tilfælde
             hvor der ikke kan konstateres egentlige skader eller opbrud af last?
             Efter en kort introduktion er det hensigten med dette emne primært at udveksle erfaringer
             blandt deltagerne.   
             Faciliteres af seminarets ordstyrer Henrik Thal Jantzen

15.30    Opdatering vedr. nye danske vareforsikringsvilkår
             Danske vareforsikringsvilkår er under revision, hvor DSK som retligt grundlag for
             betingelserne udgår. Der vil blive orienteret om de væsentlige ændringer, der er
             gennemført med disse vilkår, og baggrunden herfor.
             Senior Underwriter, Marine Cargo Morten G. Jacobsen – HDI Danmark
             Advokat Jakob Rosing – Kromann Reumert


16.00    Opsamling på dagens program
             Ordstyrer Henrik Thal Jantzen

16.15    Afslutning og networking
             Her får du mulighed for at ”networke” med kolleger og kunder, samtidig med at du nyder
             en let anretning fra Forsikringsakademiet/Rungstedgaards køkken.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.35-18.06-0).