Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsakademiet afholder seminar på Rungstedgaard tirsdag den 21. november 2017, kl. 9.30-16.15

Ulykkesforsikring 2017

Ulykkesdefinitionen og Højesteretsdom af 5. september 2017

Fra 2001 indførte de fleste forsikringsselskaber en ny ulykkesdefinition i forsikringsbetingelserne: ”En pludselig hændelse, der forårsager personskade”.
Mange forudså på det tidspunkt, at konsekvensen ville blive anerkendelse af væsentligt flere skader i forhold til den ”gamle” ulykkesdefinition.

Vi har på tidligere seminarer hørt eksperters og praktikeres bud på, hvordan den nye ulykkesdefinition skulle fortolkes, og hvordan man forventede, at ankenævns- og domspraksis ville udvikle sig. Vedrørende ankenævnspraksis skete der en væsentlig ændring i sommeren 2014, som vi fokuserede på og behandlede i 2015.

Den 5. september 2017 er der kommet en markant Højesteretsdom om fortolkningen af den nye ulykkesdefinition, som vi vil behandle rækkevidden og konsekvenserne af på dette seminar.
Derudover fokuserer vi på udviklingen i praksis vedrørende forældelse inden for ulykkesforsikringsområdet efter indførelse af de nye forældelsesregler i 2008 i forældelsesloven og FAL’s § 29.

Omkring ulykkesdefinitionen vil bl.a. følgende blive behandlet på seminaret:
• Hvad er konsekvensen af Højesteretsdommen af 5. september 2017?
• Hvordan skal ulykkesdefinitionen fortolkes efter dommen?
• Hvilken indflydelse får dommen på ankenævnspraksis?
• Hvilken indflydelse får dommen i forhold til skadepraksis i selskaberne?
• Hvilke overvejelser giver dommen anledning til i fremtiden vedrørende ulykkesforsikringer
  (undtagelser/tilvalg)?
• Hvilken indflydelse får dommen i forhold til genoptagelse/forældelse?

Forældelse på ulykkessager

Anden del af seminaret vil beskæftige sig med fortolkning af de nye forældelsesregler fra 2008, og hvilken tendens der ses i ankenævnspraksis omkring forældelse i forhold til ulykkesforsikring:

• Hvornår starter forældelse på ulykkesforsikringer i henhold til de nye regler?
• Starter forældelsen på samme tidspunkt på ulykke som på ansvar/EAL-personskader, når det nu er
   samme regler?
• Hvordan afbrydes forældelsen?
• Hvordan har ankenævnspraksis udviklet sig?
• Hvordan behandles forældelse i selskaberne?

Vi har inviteret et panel af eksperter og praktikere, der vil bidrage med viden, erfaringer og holdninger til emnerne, herunder give deltagerne et indblik i status på områderne samt et ”bud” på de fremtidige udfordringer.

Foredragsholdere:
• Advokat Birgitte Pedersen - HjulmandKaptain
• Advokat Michael Wiisbye – Advokatfirmaet Nielsen Nørager
• Direktør Kim Sparlund – Ankenævnet for Forsikring
• Juridisk fagkonsulent Pierre Eskildsen – TRYG
• Kontorchef, cand.jur. Carsten Sennels – Ankenævnet for Forsikring
• Advokat, Senior Manager Christian Bo Kolding-Krøger – Kammeradvokaten
• Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – Kennedys Advokatpartnerselskab

Seminaret henvender sig til:
• Specialister, sagsbehandlere og ledere i forsikrings- og pensionsselskaberne, der til daglig arbejder
   med ulykkesforsikring
• *Advokater og jurister
• Assurandører og rådgivere
• Forsikringsmæglere
• Forsikringsrådgivere og sagsbehandlere i fagforbund

Pris og tilmelding
Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 4.350,- kr. ekskl. moms og for andre 4.880,- kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende, og der fremsendes faktura.
Eventuelle telefoniske forespørgsler kan rettes til Kurt Christensen, tlf. 4516 5290.

* Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.32-17.47-0).