Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Program


09.00   Registrering og morgenkaffe

09.30   Velkomst
           
Præsentation af programmet og dagens foredragsholdere
            Kurt Christensen – Forsikringsakademiet

            Rækkevidde af Højesterets dom af den 5. september 2017:   

09.40   Synspunkter fra kundens advokat
            • Højesterets fortolkning af ulykkesdefinitionen ud fra historikken
            • Højesterets afgrænsning af omfattede tilfælde
            Advokat Birgitte Pedersen - HjulmandKaptain

10.15   Synspunkter fra forsikringsselskabets advokat
            • Hidtidig praksis
            • Ankenævnets praksisændring i 2014
            • Forsikringsselskabets hovedanbringender i Højesteret
            • Hvor langt rækker Højesteretsdommen? Løser den alle spørgsmål?
            Advokat Michael Wiisbye – Advokatfirmaet Nielsen Nørager

11.00   Ankenævnets betragtninger
            Ankenævnet vil komme med sit bud på, hvordan praksis fremover må forventes at ville
            være i lyset af Højesterets dom
            Direktør Kim Sparlund – Ankenævnet for Forsikring

11.45   Forsikringsselskabets udfordringer
            • Fokuspunkter fra dommen og dens betydning
            • Skadebehandling (dagligdags bevægelser og egnethedsbegrebet)
            • Fremtidens ulykkesforsikring
            Juridisk fagkonsulent Pierre Eskildsen – TRYG

12.30   Frokost

            Forældelse i ulykkessager:

13.30   Lovens tilblivelse og baggrunden for reglerne
            • FAL-udvalgets overvejelser i betænkning 1423/2002
            • Undtagelsen for personforsikring, der hviler på skadesvirkningsprincippet
            Advokat, Senior Manager Christian Bo Kolding-Krøger – Kammeradvokaten

14.15   Ankenævnets betragtninger – forældelse
            • Hovedreglerne om forældelse af ulykkesforsikringssager
            • Ankenævnets praksis
            Kontorchef, cand. jur. Carsten Sennels – Ankenævnet for Forsikring

15.00   Kaffepause

15.15   Fokus på konkrete problemstillinger/sager – forældelse
            • FAL § 29, stk. 5 og forældelsesloven
            • Hvornår begynder forældelsesfristen at løbe i henhold til de nye regler?
            • Hvordan afbrydes forældelse?
            • Hvordan har retspraksis udviklet sig?
            Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – Kennedys Advokatpartnerselskab

16.00   Opsamling på dagens program
            Fagkonsulent Pierre Eskildsen - TRYG

16.15   Afslutning
            Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved en forfriskning.

 

TILMELD DIG HER

Er du ansat i et forsikrings- eller pensionsselskab, skal du tilmelde dig direkte i Krydsfeltet via dit selskabs procedure for tilmelding til Forsikringsakademiet (S4.32-17.47-0).