Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Passivsiden i et livsforsikringsselskab (0.66)

Til daglig arbejder du med fx regnskab, investering eller solvensopgørelser i et forsikringsselskab og støder jævnligt ind passiverne. Men du har aldrig helt fået den dybere forståelse af, hvad passivsiden egentlig omfatter.

Det kan du nu lære en gang for alle på vores kursus Passivsiden i et livsforsikringsselskab (0.66).

Det får du med hjem fra kurset:

• Grundigt indblik i overskudsdannelse og fordeling af overskud
• Forståelse for principperne for beregning af livsforsikringshensættelser
• Evnen til at overføre hovedtrækkene i en forsikringsportefølje til livsforsikringsselskabernes regnskab 
• Indsigt i de væsentlige love og bekendtgørelser
• Forståelse for passivernes evne til at dække tab
• Indsigt i passivernes betydning for solvensopgørelsen under SOLVENS II 

Sådan er kurset bygget op
Kurset kører over to dage, hvor du blandt andet kommer omkring emner som kontributionsprincippet, forsikringsregnskab, udfordringer med stigende levealder og renteændringer og risikostyring. 
Du vil også blive skarpere på begreber som kontribution, gennemsnitsrente, bonuspotentialer, risikomargen, beregningsgrundlag og markedsværdidødelighed og forstå begrebernes indbyrdes sammenhænge.
Desuden er SOLVENS II på programmet, da de nyeste regnskabsregler er kraftigt inspireret af opgørelsesreglerne under SOLVENS II. Vi dykker derfor ned i solvensreglerne og ser på deres betydning for livsforsikringsselskabernes passivside og aktivsammensætning.

Hvem møder du på kurset?
Du møder andre, som også til daglig arbejder med regnskab, investering, forsikringsteknik eller solvensopgørelser og økonomi i et forsikringsselskab. De kan også stå for eller rådgive om forsikringsselskabernes placering i finansielle produkter. Du møder også underviseren Jesper Brohus, som er ansvarshavende aktuar hos Lærernes Pension.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via din egen uddannelsesafdeling.

 

FAKTA

Varighed:       2 hele dage
                       med overnatning

Sted:              Forsikringsakademiet

Kontakt:         Send en email til:
                       Kundeservice
                       Telefon 4516 5000          

Undervisere:   Jesper Brohus

NQF:                5