Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Speditør- og fragtføreransvar (8.68)

I dit arbejde tager du ofte stilling til spørgsmål vedrørende transportansvar og vil gerne udbygge din viden, så du med større sikkerhed kan håndtere de mere komplekse sager.
Derfor er kurset Speditør- og fragtføreransvar (8.68) noget for dig.

Det får du med hjem fra kurset:

  • Du kan foretage en kvalificeret vurdering af ansvarsproblematikker på området baseret på de relevante regelsæt og ny retspraksis
  • Du kan rådgive om udformning af transportaftaler og undgå faldgruber 
  • Du kan rådgive om forsikringsdækning og vurdere, om forsikringsdækning foreligger i konkrete tilfælde
  • Du opnår viden om, hvorledes skadebehandling på området bedst tilrettelægges.

Sådan er kurset bygget op:
på kurset to dage arbejder vi med Internationale konventioner, lovgivning og standardvilkår, herunder  NSAB 2000/2015, regulerer speditørers og fragtføreres ansvar.

Du får svar på hvornår de enkelte regelsæt finder anvendelse, hvilke typer af skader og ansvar der er omfattet, Hvornår der ifaldes transportansvar, Hvilke muligheder er der for regres og hvad er retsvirkningen af grov uagtsomhed?
Ydermere får du et overblik over ansvarsproblematikker på området, ligesom du opnår et solidt grundlag for at vurdere ansvars- og regresspørgsmål baseret på ny retspraksis og cases.

Du får også du en grundig indføring i forsikringsdækningen af ansvaret. Vi gennemgår forholdet mellem speditør- og fragtføreransvarsforsikring og ser på betingelserne for fragtfører- og speditøransvarsforsikring i forhold til det ansvar, som kan pålægges. 

Hvem møder du på kurset?

Du møder andre der lige som dig arbejder som rådgiver i et forsikringsselskab eller hos en forsikringsmægler, og som ofte skal tage stilling til spørgsmål vedrørende transportansvar. Du kan også møde deltagere der er ansat i transportbranchen.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via din egen uddannelsesafdeling.

 

FAKTA:

Varighed:       2 dages eksternat
                       fra kl. 9.00
                       til kl. 16.00
                                        
Sted:              Forsikringsakademiet

Form:             Dialog og cases

Kontakt:         Send en mail til
                       Kundeservice
                       Telefon 4516 5000

NQF:               5

Din underviser på kurset

Jesper Windahl

Tidligere deltagere har sagt:

"Et kursus og en underviser jeg absolut vil anbefale på det kraftigste til kolleger og andre."

"Yderst tilfreds med opbygningen af kurset og varigheden. Det har været rigtigt godt med opgaver samt eksempler fra virkelighedens verden."