Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Ansvarsforhold ved byggeentrepriser – til dig med erfaring (8.70)

Disse og flere andre spørgsmål får du besvaret på kurset Ansvarsforhold ved byggeentrepriser – til dig med erfaring (8.70).

Deltag i kurset og:  
• Du vil efter kurset kunne foretage den forsikringsrelaterede risikobedømmelse og komme med
   forslag til de relevante ansvarsforsikringsløsninger
• Bliv bedre til at foretage en afgrænsning af ansvaret mellem de forskellige personkredse
• Få viden omkring at udforme entrepriseansvarspolicer med klausuleringer og udvidelser.

På kurset kommer du til at arbejde med:
• Analyse af entreprisekontrakter og arbejdsbeskrivelser, herunder ”farlige arbejder” og disses
   skaderelevans
• ”Agreed documents”, herunder bl.a. AB 92, hæftelsesansvar og ansvarsregulering
• Analyse og behandling af entrepriseansvarsrisici, bl.a. med inddragelse af relevante domme og
   eksempler fra forsikringsselskabers skadesbehandling
• Policeudfærdigelse og klausulering, herunder udvidelse med mangels- og leverandørrisici
• Sikrede-problematikken, brandforsikring

Kurset bygger i høj grad på erfaringsudveksling på basis af relevante problemstillinger fra hverdagens arbejde med entrepriseforsikring, ligesom principielle og aktuelle domme og voldgiftskendelser vil blive diskuteret. Du kommer også til at arbejde med afgrænsning mellem bygherrens ansvar, hoved- og totalentreprenørens og underentreprenørens ansvar, projekterende arkitekter og ingeniørers ansvar, produktansvaret for underleverandører til byggerier, parternes erhvervs- og produktansvar i byggesager og sammenhængen imellem entrepriseforsikring, erhvervsansvarsforsikring, rådgiveransvarsforsikring og andre tilgrænsende forsikringsprodukter, fx obligatorisk byggeskadeforsikring.

Er dette kursus noget for dig?
Til daglig arbejder du måske med entrepriseforsikring i underwriting eller skade. Det kan også være, at du er rådgiver eller advokat eller arbejder med arkitekter og ingeniører.

Du har erfaring med området og har været på kurset Forsikring af byggeentrepriser (8.83). Vi forventer en aktiv deltagelse fra dig, ligesom der vil være mulighed for at behandle dine konkrete problemstillinger.

Tilmelding
Tilmelding kan ske via din egen uddannelsesafdeling.

 

FAKTA:

Varighed:       2 dages eksternat
                      fra kl. 09.00
                      til  kl. 17.00

Sted:              Forsikringsakademiet

Form:             Dialog og cases

Kontakt:         Send mail til
                       Kundeservice
                       Telefon 4516 5000

Undervisere:   Jonas Gredal
                       og Simon Heising

NQF:                5