Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Ansvarsforhold for kommuner - de nyeste tendenser (8.78)

Hvilke typer erstatningsansvar kan kommuner ifalde, og hvordan behandles de i forhold til ansvarsnorm og bevisbyrde. Hvem kan kravet rettes imod?

Disse og flere andre spørgsmål bliver besvaret på kurset Ansvarsforhold for kommuner - de nyeste tendenser (8.78).

Deltag i kurset og få kendskab til:
• de generelle erstatningsbetingelser
• erstatningsansvar for vejvedligehold, vintervedligehold mv.
• erstatningsansvar ved miljø- og oversvømmelsesskader
• erstatningsansvar ved arbejdsskader, herunder frivilligt arbejde
• hæftelsesansvar ved udlicitering, herunder for selvstændigt virkende tredjemænd
• erstatningskrav mod enkelte ansatte, herunder arbejdsgiveransvar
• bevissikring, beviskrav og bevisbyrde
• regres.

På kurset vil det kommunale erstatningsansvar blive behandlet ud fra de mange sagsområder, kommuner beskæftiger sig med, og dermed også de potentialer, der er, for at ifalde et ansvar for skader forvoldt i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver. Kurset vil fokusere både på kommuners erstatningsansvar i kraft af at være en offentlig myndighed og ved udøvelsen heraf, ligesom der vil være fokus på kommunernes rolle som arbejdsgiver. Endelig vil kurset gennemgå erstatningsbetingelserne generelt, de praktiske forhold, der skal iagttages ved bevissikring, og muligheden for regres for kommunen.

Er dette kursus noget for dig?
Du er ansat i en af landets kommuner og arbejder med de sagsområder, som potentielt kan udløse erstatningskrav enten ved myndighedsudøvelse eller som arbejdsgiver for kommunens ansatte.

Du kan også være ansat i en mæglervirksomhed, som varetager sagsbehandlingen i sager om kommuners erstatningsansvar.

Kurset vedrører ikke forsikringsselskabers regresmulighed overfor kommuner, hvorfor kurset alene vil have fokus på de sager som er relevante for kommunerne.

Tilmelding
Tilmelding skal ske ved at sende en e-mail til Kundeservice.

 

Hør, hvad deltagere og underviser fortæller om kurset

FAKTA:

Varighed:       1 dag kl. 9.00-16.30
                                        
Sted:              Forsikringsakademiet

Kontakt:         Send en mail til
                       Kundeservice
                       Telefon 4516 5000

Undervisere:   Nicolai Mailund Clan

NQF:               5