Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsregnskabet (9.00)

Ønsker du et grundlæggende kendskab til de regnskabsmæssige forhold i forsikrings- og pensionsbranchen og en forståelse for indholdet og sammenhængen i selskabernes årsrapporter? Så er kurset Forsikringsregnskabet (9.00) noget for dig.

Det får du med hjem fra kurset:
•    Du kan redegøre for særlige regnskabsforhold vedrørende skades- og livsforsikringsselskaber
•    Et grundigt indblik i den lovgivning, der ligger til grund for udarbejdelse af årsrapporten
     og dennes opbygning
•    En dybere forståelse for nøgletal og de indre sammenhænge i regnskabet og konsekvensen
     af ændring af de forskellige regnskabsposter
•    En faglig opdatering og mulighed for at deltage i spændende relevante debatter og diskussioner
•    Mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige deltagere.

Du bliver også skarpere på emner som koncernregnskaber og pengestrømsopgørelser, regler for forsikringsselskabers regnskabsaflæggelse og generelle regnskabsprincipper. På kurset kommer vi omkring regnskabsregler både for skadesforsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber.

Sådan er kurset bygget op
Kurset kører over fire dage med undervisning om aftenen. Kursusforløbet består dels af gruppearbejde, hvor du skal arbejde med cases, dels af indlæg fra underviserne.
Du får samtidig lejlighed til at erfaringsudveksle og netværke med de øvrige deltagere og kan trække på undervisernes mange års erfaring.

Hvem møder du på kurset?
Du møder andre, der som dig har interesse for de regnskabsmæssige forhold i forsikrings- og pensionsbranchen, bl.a. medarbejdere i selskabernes regnskabs- og økonomifunktioner, samt aktuarer, IT-medarbejdere og kommunikationsmedarbejdere.

Du møder også deltagere, som er ansat uden for forsikringsbranchen, og som arbejder i virksomheder, som er selvforsikrede og derfor skal kende til de særlige regnskabsforhold for skades- og livsforsikringsselskaber.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via din egen uddannelsesafdeling eller ved at sende en e-mail til Kundeservice.

 

FAKTA

Varighed:     3 hele dage
                   med overnatning
                   Første dag starter kl. 9
                   Sidste dag slutter kl. 16

Sted:            Forsikringsakademiet

Kontakt:       Send en email til:
                    Kundeservice
                    Telefon 4516 5000          

NQF:             5

Dine undervisere på kurset

Mette Bundgaard Ferdman og Michael Ishøi