Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Moduler

Niveau 4

4.14 Jura specielt for forsikringsmægleren 
4.15 Personforsikring - etablering 
4.16 Risk Management og lønsomhed - erhvervskunden 
4.22 Personforsikring - Ændring og udbetaling 
4.23 Firmapension
4.26 Ulykkesforsikring 
4.27 Den optimerede pensionsløsning
4.28 Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde
4.29 Seniorrådgivning og -planlægning
4.30 Landbrugets forsikringsbehov og -dækning 
4.34 Erhvervskundens typiske behov – salg og policebehandling 
4.43 Erhvervskundens særlige behov – salg og police
4.45 Property underwriting - erhverv
4.46 Ansvar underwriting - erhverv
4.47 Ansvarsforsikringer – Erhvervskunden, skadebehandling 
4.51 Bygningsforsikring – skadesbehandling 
4.52 Løsøreskade
4.53 Indboforsikring – skadesbehandling 
4.54 Privatkundens særlige problemstillinger – policebehandling 
4.55 Rejseforsikring – skadesbehandling 
4.56 Ansvarsforsikring – Privatkunden, skadebehandling 
4.57 Motorkøretøjsforsikring – skadesbehandling 
4.58 Salg af skadesforsikring til privatkunden 
4.61 Generel transportforsikring
4.78 Professionel kundekontakt i hverdagen
4.82 Skadekonsulentens kundekontakt
4.86 Arbejdsmetode specielt for livsforsikringsmægleren

4.87 Arbejdsmetode specielt for skadeforsikringsmægleren 
4.91 Formidling af typiske erhvervsskadeforsikringer 
4.93 Formidling af specielle erhvervsforsikringer 
4.94 Formidling af liv og pension - B2C
4.97 Formidling af særlige problemstillinger ved private skadesforsikringer

Eksamen

4.00 Eksamen - Firmapension til medarbejderen
4.01 Sælgereksamen - specielle erhvervsforsikringer 
4.02 Sælgereksamen - pension privatkunden 
4.03 Forsikringsmæglereksamen - liv 
4.04 Forsikringsmæglereksamen - Skade 
4.06 Eksamen erhvervsforsikring 
4.07B Skadekonsulenteksamen, Bygning
4.07I Skadekonsulenteksamen, Indbo
4.07L Skadekonsulenteksamen, Løsøre
4.08 Eksamen - skadesforsikring privat særlige problemstillinger 

10.01 Eksamen - Certificeret kundebetjener - Liv og pension  
10.02 Eksamen - Certificeret skadebehandler – Indbo 
10.03 Eksamen - Certificeret skadebehandler – Bygning   
10.04 Eksamen - Certificeret skadebehandler – privatansvar 
10.05 Eksamen - Certificeret skadebehandler - Løsøre
10.06 Eksamen - Certificeret skadebehandler - Auto 
10.08 Eksamen - Certificeret erhvervskundebetjener - Skadeforsikring til den typiske erhvervskunde 
10.09 Eksamen - Certificeret privatkundebetjener - Skadesforsikring til privatkunden 
10.10 Eksamen - Certificeret skadebehandler - erhvervsansvar

 

Kurser

0.27 Den rutinerede landbrugsforsikringsmedarbejder
0.28 Taksering af bygningsskader for skadebehandlere
0.30 Virksomhedens specielle forsikringsbehov - for den erfarne medarbejder
0.31 Driftstab
0.32 Ansvarsforsikringer til erhvervslivet
0.34 Forhandlerens motorforsikringer 
0.35 Grundlæggende ejerskifteforsikring
0.36 Ejerskifteforsikring for specialister
0.38 Problemstillinger til den rutinerede bygningstaksator/sagsbehandler 
0.40 Problemstillinger til den rutinerede løsøretaksator/sagsbehandler
0.43 Privat Policebehandling – til den erfarne medarbejder
0.44 Ulykkesforsikring
0.45 Forstå din erhvervskunde
0.46 Grundlæggende forsikringskendskab - Skadeservice
0.47 Udvidet forsikringskendskab - Skadeservice
0.50 Bestyrelsesuddannelsen
0.60 Markedsrenteprodukter
0.61 Pensionsaftalen - teknik og udbytte
0.62 Arbejdsmarkedspensionssystemet 
0.63 Livsforsikringsteknik
0.65 Seniorplanlægning og -rådgiving
0.66 Passivsiden i et livsforsikringsselskab
0.67 Sundhedsforsikring
0.68 Skadebehandling liv og pension
0.71 Uddannelse for undervisere I
0.72 Uddannelse for undervisere II
0.73 Uddannelse for undervisere III
0.79 Projektlederens værktøjskasse
0.81 Visuelle værktøjer til præsentation og undervisning
0.88 Assertiv kommunikation på jobbet
0.89 Assertiv kommunikation på jobbet II
0.91 Håndter hverdagens forandringer
0.93 Coaching I  
0.94 Coaching II
0.96 Bliv komfortabel med salg i din kundekontakt  
0.97 Planlæg og effektiviser din arbejdsdag
0.99 Skriv professionelle mails

7.68 Brobygningsforløb til HD 2. del
7.90 Lønsomhed i skadesforsikring

8.64 Arbejdsskade I
8.65 Arbejdsskade II
8.66 Underwriting - dens processer og værktøjer
8.67 Specialiseret erhvervs- og produktansvar - for den erfarne medarbejder
8.68 Speditør- og fragtføreransvar
8.69 Introduktion til motorkøretøjsforsikring
8.70 Ansvarsforhold ved byggeentrepriser
8.72 Transportforsikring
8.74 Reassurance  
8.76 Regres i praksis
8.77 Kloakskader - skadevurdering
8.78 Ansvarsforhold for kommuner - de nyeste tendenser
8.79 Pensionsopsparing for revisorer og andre økonomiske rådgivere
8.80 Årsagssammenhæng i personskadesager
8.81 Fokus på retshjælpsforsikringen
8.82 Landbrugets forsikringer
8.83 Forsikring af byggeentrepriser
8.84 Erstatningsopgørelse og regres i sagsbehandlingen
8.87 Erstatningsansvarsloven med fokus på nyeste retspraksis
8.88 Motorkøretøjsforsikring – til den erfarne skadebehandler
8.89 Erhvervs- og produktansvarsforsikring
8.92 Introduktion til forsikring - personforsikring
8.98 Den skattemæssige behandling af livs- og pensionsforsikringer
8.99 Personforsikringsjura

9.00 Forsikringsregnskabet

W1.01 Arbejde og pension på tværs af landegrænser
W1.02 Introduktion til Skadesforsikring