Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

ECTS og NQF

For at kunne sammenligne uddannelser på tværs af landegrænser satte EU i 1999 en proces i gang med henblik på at etablere et system, som gør det muligt at måle uddannelserne på omfang og niveau. Denne proces kaldes i uddannelseskredse Bologna processen.
Resultatet af denne proces er, at alle uddannelser i Danmark og resten af EU nu beskrives i omfang og niveau ved hjælp af to begreber – ECTS point og NQF niveau.

I Danmark er det et krav, at alle offentlige uddannelser placeres på et NQF niveau og at der angives ECTS point. Som en brancherettet uddannelsesinstitution er Forsikringsakademiet ikke underlagt dette krav. Men da vi ønsker størst mulig sammenlignelighed mellem vores uddannelser og de offentlige uddannelser, vælger vi også at beskrive vores uddannelser ud fra disse to begreber.

ECTS point
ECTS point (European Credit Transfer System) er udtryk for den tid, den studerende skal bruge på at arbejde med uddannelsens stof. ECTS beskriver dermed omfanget af uddannelsen.

1 ECTS point svarer til, at den studerende skal arbejde med uddannelsesaktiviteter i 27 timer. Er et fag på en uddannelse defineret til 10 ECTS point, er det altså udtryk for, at deltageren skal regne med at bruge 270 timer på uddannelsesaktiviteter. Det inkluderer læsning, tilstedeværelsesundervisning, løsning af opgaver, praktik, forberedelse til eksamen og andre studiedrevne aktiviteter.

Omfanget af Forsikringsakademiets moduler kan du finde på de enkelte modulbeskrivelser. Som hovedregel gælder dog følgende:

Et modul på niveau 3 = 15 ECTS point
Et modul på niveau 4 = 15 ECTS point
Et modul på niveau 5 = 10 ECTS point

NQF
NQF (National Qualification Framework) er udtryk for uddannelsernes niveau, det vil sige, hvor dybt der arbejdes med faget på den enkelte uddannelse.  

Der er otte niveauer i NQF systemet, fra laveste trin i folkeskolen (niveau 1) til en forskningsgrad (niveau 8).

Finanselevuddannelsen (som er en offentlig uddannelse) er af Undervisningsministeriet placeret på NQF 4. Denne placering matcher vores egen analyse af moduler. Derfor har vi placeret resten af Forsikringsakademiets uddannelser således:

Finansuddannelsen og niveau 3 moduler         = NQF 4
Niveau 4 moduler                                       = NQF 5
Niveau 5 moduler                                       = NQF 6
Niveau 6 moduler                                       = NQF 7

Placering af vores uddannelser på NQF niveauerne er altså lidt forskudt i forhold til vores egen niveauplacering.

 
International certificering

Vidste du, at det som sælger til privatkunden er muligt at opnå europæisk anerkendelse af sine kompetencer?

Siden 1. august 2010 har Forsikringsakademiet været godkendt til at udstede titlen “European Insurance Intermediary EII (eficert)” .

Læs mere om Eficert EII