Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

1. År på Finanselevuddannelsen

Grundforløb
Grundforløbet er et fælles forløb for elever fra både liv- og pensionsselskaber, og skadesselskaber. På dette modul får du en grundlæggende og bred indføring i alle områder af den finansielle branche, fra samfundsfag til boligfinansiering, fra den første privatøkonomi når man lige er flyttet hjemmefra, til de overvejelser man kan gøre sig når man står foran pensionering fra arbejdsmarkedet.

Grundforløbet ruster dig  til at indgå i tværfaglige sammenhænge og opbygge et bredt branchekendskab indenfor den finansielle sektor. Samtidig giver det  indblik i og forståelse for de rammer, der arbejdes indenfor i branchen.
Forløbet er obligatorisk og afsluttes med en individuel prøve.
Læs beskrivelsen af Grundforløbet.


Specialeforløb
Specialeforløbene er de første moduler, hvor eleverne er delt op i deres fagområder, henholdsvis liv og skade.

Specialeforløbet Skade har fokus på den typiske privatkunde og dennes risici. Du  skal derfor arbejde med afdækning af kundens risici gennem standardprodukterne, med henblik på at der sikres en sammenhæng mellem kundens samlede risiko, dennes livssituation og de tilbudte standard produkter.
Specialeforløbet Skade har samtidig til formål at gøre dig  i stand til selvstændigt at behandle ukomplicerede skader vedrørende de produkter, der arbejdes med på forløbet, og derudover beherske den relevante metode til afgørelse af ansvarsskader.  
Læs beskrivelsen af Specialeforløb Skade
.

Specialeforløbet Liv giver dig  forudsætningerne for at kunne forklare privatkunden hovedindholdet i liv- og pensionsprodukter og deres indbyrdes forskelligheder.
Derudover får du forudsætningerne for at identificere den typiske privatkunde og dennes risici for død, ulykke og erhvervsevnetab, samt behovet for pension.
Endelig vil du  efterfølgende være i stand til selvstændigt at udarbejde en ukompliceret behovsanalyse ved død, invaliditet, og pensionering.
Læs beskrivelsen af Specialeforløb Liv.

Caseeksamen
Specialforløbet afsluttes med en caseeksamen, som foregår på følgende måde:
Efter den sidste undervisningsdag får du 24 timer til at skrive og aflevere en synopsis på baggrund af en opgave, som bliver udleveret ved afslutningen af undervisningen. Du skal aflevere synopsen indenfor tidsfristen på 24 timer.
Synopsen danner grundlag for eksaminationen, som finder sted ca. 14 dage efter. Denne eksamination varer ca. 25 min. og du skal her fremlægge din løsning på opgaven. Det er en mundtlig eksamen, og den bliver bedømt af en ekstern censor.