Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Spørgsmål & svar


HD Brobygningsforløb – FAQ - Spørgsmål & svar

Om Brobygningsforløbet

Hvad er kravene for at komme ind på Brobygningsforløbet?
Have gennemført og bestået 1 niveau 3 fagmodul på Forsikringsakademiet.

Have gennemført og bestået 2 niveau 4 fagmoduler på Forsikringsakademiet inden 1. juni 2016.

Have minimum 5 års relevant brancheerfaring (den finansielle branche) inden 1. juni 2016.

Skal jeg opfylde alle adgangskravene til Brobygningsforløbet?
Ja. Kontakt Forsikringsakademiet, hvis du er i tvivl.

Er der nogen forældelse på min uddannelse fra Forsikringsakademiet?
Nej. Uanset hvornår du har taget et niveau 3 og to niveau 4 fagmoduler vil de gælde.

Er det kun fagmoduler, der tæller med i adgangskravene til Brobygningsforløbet?
Ja. Kontakt Forsikringsakademiet, hvis du er i tvivl.

Kan jeg deltage på Brobygningsforløbet som privatist, altså uden om min arbejdsplads?
Nej, det kan du ikke.

Hvor foregår Brobygningsforløbet?
Det foregår på Forsikringsakademiet i Rungsted.

Hvor mange gange skal man mødes på Brobygningsforløbet?
Se beskrivelse af forløbet her

Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på Brobygningsforløbet?
Brobygningsforløbet er et deltidsstudie. Det vurderes, at du skal bruge 10-15 timer om ugen.

Skal man møde op til alle fokusdage på Brobygningsforløbet?
Ja. På fokusdagene perspektiveres, fokuseres og reflekteres der over det stof du har arbejdet med i selvstudieperioden. Dagene bruges ikke til opsamling eller gentagelser.

Hvad sker der hvis jeg bliver forhindret i at komme til en eller flere fokusdage?
Så er det op til dig og dit selskab at vurdere, om du skal fortsætte eller ej.

Får jeg et bevis for at have taget HD 1. del efter jeg har bestået Brobygningsforløbet?
Nej, Brobygningsforløbet er ikke et HD 1. del studie. Niveauet på Brobygningsforløbet og HD 1. del er det samme, men indholdet er ikke 1:1. Når du opfylder kravene til Brobygningsforløbet og har bestået dette, får du adgang til HD 2. del.

Hvem er censor på eksamen på Brobygningsforløbet?
Det er Aalborg Universitet.

Når jeg består Brobygningsforløbet, skal jeg så starte på HD 2. del?
Nej, med en bestået optagelsesprøve vil det også være muligt at starte på et senere tidspunkt.

Hvad koster Brobygningsforløbet?
Prisen er 36.580 kr. ekskl. bøger. for aktionærer.
Prisen er 43.895 kr. ekskl. bøger. for ikke-aktionærer.

Dertil kommer en bogpakke, som koster ca. 1.500 kr.

Hvis der er flere udgivelser af en bog, hvilken skal jeg så vælge?
Alle bøger skal være i den nyeste version.

Hvor kan jeg læse mere om Brobygningsforløbet?
Se beskrivelse af forløbet her>>

Hvordan tilmelder jeg mig Brobygningsforløbet?
Du tilmelder dig Brobygningsforløbet, ved at sende en mail til Kundeservice med: navn, cpr.nr., adresse, selskab/privatist samt studieretning for HD 2.del.

Tilmeldingsfrist: Kommer senere

Om HD 2. del

Giver Brobygningsforløbet adgang til alle universiteter og skoler, som udbyder HD 2. del?
Nej, dette er et samarbejde med Aalborg Universitet, som giver adgang til deres HD 2. del studie. – link til AAU hjemmeside.

Gælder adgangen alle linjer på HD 2. del?
Ja, der er adgang til de HD 2. del linjer som Aalborg Universitet udbyder. Brobygningsforløbet har dog særligt fokus på de linjer, som er mest relevante for medarbejdere som er uddannet på Forsikringsakademiet, nemlig: Organisation og ledelse samt Finansiel Rådgivning.

Hvor forgår undervisningen på HD 2. del?

Som udgangspunkt foregår undervisningen på Aalborg Universitet i Aalborg. Hvis der er nok deltagere, vil en eller flere linjer dog blive udbudt i Aalborgs Universitets lokaler i Hovedstadsområdet.

Er HD 2. del et dagstudium eller et aftenstudium?
HD 2. del er et deltidsstudie. Undervisningen, hvor du skal være til stede, foregår primært i dagtimerne og er alle af 2 dages varighed.

Hvor mange gange skal man mødes på HD 2.del studiet?
Læs mere om studiet her>>

Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på HD 2. del?
HD 2. del er et deltidsstudie dvs. at der skal bruges 18 – 20 timer om ugen, hvilket er det teoretiske udgangspunkt. Erfaringen fra Aalborg Universitet er dog, at tidsforbruget er meget individuelt, og at mange deltagere bruger mindre tid.

Skal man møde op til al undervisning på HD 2. del?
Det anbefales.

Hvad koster HD 2. del?
Prisen er ca. 15.000 kr. pr. semester, ekskl. materialer. Dog er prisen for at følge hold i Rungsted inkl. forplejning og derfor 16.900 kr. pr. semester.