Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Forsikringsakademiets værdier

For at understøtte vores arbejde hen imod vores vision om at være bedst til at udvikle kompetence for forsikring og pension, arbejder vi med et værdisæt på Forsikringsakademiet, som gælder for alle medarbejdere.

Ansvarlighed udviser den medarbejder, der
• påtager sig ansvar
• tager risikoen for at begå fejl
• arbejder energisk på at træffe og gennemføre
   kompetente beslutninger
• overholder indgåede aftaler i respekt for andre

Vi tager ejerskab og ansvar: Derfor har vi det sjovt!

Åbenhed har den medarbejder, der
• gør sine handlinger og resultaterne heraf synlige
• deler viden med kolleger og andre
• inviterer til samarbejde om beslutninger, der berører andre
• møder kolleger og kunder med tillid og respekt
 
Vi lytter til vores kunder og kolleger med tillid og respekt:  Derfor gør vi en forskel

Dygtighed har den medarbejder, der
• er fortrolig med de standarder vi sætter for Forsikringsakademiets produkter
   og services
• ved hvad kvalitet betyder for opgaveløsningen
• til stadighed arbejder målrettet på altid at være kompetent og indsigtsfuld
• skaber høj værdi for vores kunder og ejere

Vi anstrenger os for at opnå endnu bedre resultater : Derfor vil vi være de bedste!

Fremdrift har den medarbejder, der
• har viljen og evnen til at påtage sig nye opgaver, når det er ønskeligt eller
   nødvendigt
• planlægger sin indsats, så kvalitets- og tidsmål nås
• ser nye muligheder og udnytter dem når de er fordelagtige
• arbejder for, at alle ressourcer udnyttes bedst muligt specielt egen tid og
   kompetence

Vi har fokus på både personlig og faglig udvikling: Derfor vil vi se hvor langt vi kan nå!

Helhed har den medarbejder, der
• har forståelse for kundens behov som for kollegaers behov for at tilfredsstille
   kunden
• løser sine opgaver, så de passer ind i den helhed, kunden ser
• arbejder ud fra strategien og sætter sig sine egne mål ud fra virksomhedens
   overordnede mål
• altid forsøger at forenkle og forbedre arbejdsgange på tværs i organisationen.

Vi tænker og arbejder for helheden: Derfor tænker vi stort