Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Adgangskrav

Modulsystemet er baseret på nogle karriereveje, som består af forskellige moduler i et naturligt forløb.

På nogle af modulerne er der krav og forudsætninger for deltagelse.

Det fremgår af de enkelte beskrivelser af moduler og kurser, hvilke krav og forudsætninger der er for at deltage.

Andre muligheder

Derudover er der følgende muligheder for at opnå adgangsret til et modul:

Den normale adgangsvej
Efterhånden som deltageren bevæger sig op igennem modulsystemet ved at følge den givne adgangsvej, erhverves der adgangsret.

Adgang via merit
Man kan opnå merit for allerede erhvervet relevant uddannelse ud fra princippet om, at man ikke skal uddanne sig i noget, som man kan dokumentere, at man kan i forvejen. Merit betyder altså, at man får godskrevet noget uddannelse, så uddannelsesvejen til målet bliver kortere end angivet i den normale adgangsvej, jf. ovenfor.

Adgang via dispensation
Finanselever, som har gennemført finansuddannelsen, har adgang til relevante moduler på niveau 4. Skadeelever har adgang til følgende moduler: 4.16 - 4.51 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 og 4.58. For livelevers vedkommende er der adgang til 4.15.

Når en skadeelev (fra årgang 2010 eller senere) har bestået fagprøven, gælder denne fagprøve også som en 3.06 eksamen (Privat skade - salg). En skadeelev fra tidligere årgange har direkte adgang til at indstille sig til 3.05 eksamen uden at skulle gennemføre det normalt adgangsgivende modul.
Fagprøven vil også tælle med i antallet af eksamener for at opnå titlen Exam.assurandør.

Når en livelev (fra årgang 2010 eller senere) har bestået fagprøven, gælder denne fagprøve også som en 3.05 eksamen (Personforsikring - privat). En livelev fra tidligere årgange har direkte adgang til at indstille sig til 3.05 eksamen uden at skulle gennemføre det normalt adgangsgivende modul.
Fagprøven vil også tælle med i antallet af eksamener for at opnå titlen Exam.assurandør.

En professionsbachelor med speciale i skade har direkte adgang til 4.43 - 4.51 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 og 4.58. Man får dispensation for 4.16 og 4.34. Hvis specialet er livsforsikring, får man dispensation for 4.15, 4.22 og 4.27.

En professionsbachelor med speciale i hhv. skade og liv kan indstille sig til hhv. 3.06/3.07 og 3.05 eksamen.

Da der på Forsikringsakademiet udprøves i hele kompetencer, er det vigtigt at påpege, at dimittender fra Professionsbachelor i forsikring mangler både færdigheder og erfaring til at kunne bestå disse eksamener. Derfor er en dialog og en studieplan, der udarbejdes i samarbejde med Forsikringsakademiet, en forudsætning for, at den enkelte dimittend skal have en chance for succes.

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at hvis fremtidige finanselever/professionsbachelorer skal være sælgere eller mæglere og ønsker at opnå titlen som Exam.assurandør/Forsikringsmægler, skal de have 4 eksamener (skadesælgere) eller 3 eksamener indenfor personområdet (livsælgere).

Adgang til indgangsmodulerne på niveau 4 kan ske ved en adgangsprøve
Der kan gives adgang ved at aflægge en adgangsprøve til indgangsmodulerne (4.15, 4.16, 4.51, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57). Der gives adgang til de pågældende moduler, hvis man består kompetenceprøven i et adgangsgivende modul. Der gives to forsøg til at bestå. Hvis adgangsprøven ikke bestås senest i andet forsøg, henvises deltageren til at følge den normale adgangsvej til modulet, jf. ovenfor i 1. afsnit.

Adgang til de øvrige niveau 4 moduler
Der kan ikke opnås adgang ved at aflægge/bestå en adgangsprøve. Deltageren har således ikke mulighed for at gå direkte ind på de øvrige moduler på niveau 4 på baggrund af en adgangsprøve.

Adgang til niveau 5 moduler
Adgang til niveau 5 modulerne følger ovennævnte i 1. afsnit. Dog kan der også gives adgang på baggrund af en bestået adgangsprøve. Der gives to forsøg til at bestå. Hvis adgangsprøven ikke bestås senest i andet forsøg, henvises deltageren til at følge den normale adgangsvej til modulet, jf. ovenfor i 1. afsnit.

Dispensation
Der kan søges dispensation for de opstillede adgangskrav. Dispensationen gives af den produktansvarlige på baggrund af en konkret vurdering eller en realkompetencevurdering.

 

Vidste du?

At den obligatoriske uddannelse for sælgere blev vedtaget mellem de danske forsikringsselskaber den 1. januar 1963.