Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

Professionel kundekontakt i hverdagen (4.78)

Denne uddannelse giver dig en grundlæggende viden om og værktøjer inden for kommunikation og kundekontakt, hvilket skaber fundamentet for en professionel kommunikation med dine kunder, kollegaer og andre samarbejdspartnere.


Modulet har et omfang af 4 ECTS point og er på NQF 5Hør, hvad deltagere og undervisere fortæller om uddannelsen

Alt det du skal vide om uddannelsen

1. Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der dagligt har kundekontakt, fx skadebehandler, policebehandler, ansat i antagelse og udbetaling, underwriter mfl.

2. Uddannelsesmål
Efter uddannelsen kan du:
•    Redegøre for kommunikationens betydning i mødet med kunden
•    Foretage bevidste valg omkring egen holdning, adfærd og sprog og tilpasse det til
      situationen
•    Afdække kundens forventninger og behov gennem spørgeteknik
•    Fastholde den professionelle styring af samtalen, herunder præsentere løsninger og
      kommunikere et afslag
•    Anvende forskellige strategier til håndtering af indvendinger og konflikter
•    Definere de fokuspunkter, som du vil arbejde videre med.

3. Hovedemner
•    Kommunikation
•    Holdning, adfærd, sprog
•    Stemmeføring og kropssprog
•    Samtalestyring
•    Aktiv lytning
•    Spørgeteknik
•    Konflikthåndtering

4. Form, varighed og undervisere
Uddannelsen forløber over ca. 6 uger og består af: to undervisningsdage, en læringsperiode og to træningsdage. Både undervisningsdagene og træningsdagene gennemføres som internat, hvor dag 1 forløber fra kl. 10.00 - 20.30 og dag 2 fra kl. 08.30 - 17.30.

Undervisere: Forsikringsakademiets faste undervisere fra Personlig KompetenceUdvikling

5. Forløb
På undervisningsdagene får du grundlæggende viden om de emner, der er centrale i forhold til kommunikation og kundekontakt. Vi tager udgangspunkt i din hverdag, og dagene vil være en kombination af teori, dialog, erfaringsudveksling, øvelser og træning.

I læringsperioden skal du individuelt arbejde med nogle af emnerne fra undervisningsdagene i forhold til din egen hverdag.
På træningsdagene er der fokus på træning af situationer fra din hverdag. Det vil være en blanding af konstruerede cases og dine egne situationer.

6. Kursusmateriale
Inden uddannelsen vil du modtage bogen "Kommunikation og personlig udvikling" af Anne Latour og Jørgen Filtenborg, som du skal læse udvalgte kapitler af, ligesom du skal aflevere en forberedelsesopgave.

Forudsætning for deltagelse
Der er ingen særlige forudsætninger for at deltage. Vi anbefaler dog, at du har en vis erfaring, som du kan bringe i spil på uddannelsen.

Kontaktperson på Forsikringsakademiet
Send en email til Kundeservice

Tilmelding
Du kan tilmelde dig kurset via din uddannelsesafdeling eller ved at skrive en mail til Kundeservice.