Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på forsikringsakademiet.dk. Når du klikker videre på hjemmesiden, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Klikker du på "Acceptér cookies", ser du ikke denne boks igen.Læs mere om cookies her
Acceptér cookies
Dansk
 

IDD-kompetencekrav - hold dig opdateret her på sitet

 

 

Offentliggørelse af IDD-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler, som omfatter IDD kompetencekravene, er blevet offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside

D. 14. marts blev det i EU parlamentet besluttet at udskyde gennemførelsesfristen for IDD. Det betyder at lovgivningen skal være på plads d. 1. juli og at lovgivningen finder anvendelse d. 1. oktober Det er i tråd med den information vi tidligere har formidlet her på sitden.

Vi har hidtil arbejdet med forskellige udkast til kompetencekravsbekendtgørelsen. Helt som forventet er den offentliggjorte bekendtgørelse ikke langt fra de tidligere versioner. Den primære ændring er at krav til godt omdømme er skrevet ind i titlen.

Du kan downloade den offentliggjorte bekendtgørelse i boksen til højre.

 

 

Ny deadline for IDD-kompetencekrav

Vi har tidligere fra Forsikringsakademiets side fastholdt at vi ville være klar med vores løsninger d. 23. februar 2018, da det tidligere har været den dato hvor lovgivningen i Danmark skulle træde i kraft. Det har vist sig at lovgivningen ikke er på plads endnu. Vi har fulgt processen tæt og gør det stadig, vi er i fuld gang med at tilrettelægge vores setup, så I, i selskaberne kan bruge vores løsninger, når den nye lovgivning finder anvendelse.

Der arbejdes hos den lovgivende myndighed med to forskellige datoer, én for ikrafttrædelsen af lovgivningen og én for anvendelsesdatoen.
Den nye lov om forsikringsformidling skal træde i kraft d. 1. juli 2018 . Det er den lov som implementerer EU-direktivet (IDD) i Danmark, IDD-bekendtgørelsen har hjemmel i denne lov. Lovgivningen skal finde anvendelse d. oktober 2018.

Forsikringsakademiet vil tilbyde kompetenceprøver og efteruddannelsesprøver, der sikrer compliance i relation til skadesforsikring, liv & pension samt til uafhængige forsikringsmæglere. Yderligere information følger.

 

 

Udsættelse af IDD-kompetencekrav

Den oprindelige dato for implementeringen af IDD-kompetencekrav i Danmark var fastsat til d. 23. februar 2018, men Finanstilsynet har informeret om, at implementeringsdatoen forventes udsat til d. 1. juli 2018 og at lovgivning finder anvendelse d. 1.oktober 2018.
 
Det betyder at Bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler (IDD bekendtgørelsen) først finder anvendelse fra d. 1. oktober 2018.
Beslutning forventes at blive taget i EU-parlamentet i starten at marts måned 2018 og vil være med tilbagevirkende kraft. Grundlaget for udsættelsen er blandt andet, at der blev vedtaget nye retsakter i direktivet så sent som i december 2017, hvilket vanskeliggør den lovgivningsmæssige implementering i nationalstaterne og den praktiske implementering i branchen.

IDD bekendtgørelsen har været i høring frem til 5. januar. Den helt endelige version, med de sidste rettelser, venter vi stadig på. IDD-bekendtgørelsen har hjemmel i Lov om forsikringsformidling. Den er stillet som lovforslag og er blevet vedtaget i Folketinget d. 16. januar 2018.

Gør som du plejer – og lev op til IDD-kompetencekrav

Trods udskydelse af datoen, er vi klar over, at der er meget forberedelse for jer alle sammen. Derfor har vi fra Forsikringsakademiets side haft fokus på at skabe løsninger, der letter arbejdsbyrden. Lidt kækt siger vi: Gør som I plejer.

Det gør vi ud fra det faktum, at langt de fleste forsikringsmedarbejdere i første omgang bliver omfattet af overgangsordningen. Langt de fleste medarbejdere har nemlig fulgt Forsikringsakademiets uddannelser i de foregående år og har desuden arbejdet inden for de specifikke jobfunktioner igennem de sidste tre år.

På samme måde vil langt de fleste forsikringsmedarbejdere fremover være i stand til at opfylde og dokumentere de nye kompetencekrav.

Forsikringsakademiet sikrer, at alle de kendte uddannelsesveje til bl.a. kundecentermedarbejder, assurandør og pensionsrådgiver lever op til kompetencekravene. Medarbejdere, der rådgiver om og sælger forsikring og pension skal altså gå ad de samme uddannelsesveje som hidtil, dvs. de kendte moduler og eksamener.

Download den komplette liste med uddannelsesveje til jobfunktionerne 1 til 5 i boksen med "IDD dokumenter". 

Vi opdaterer løbende IDDinfo.dk

 

Vi forventer, at anvendelsesdatoen bliver udsat til 1.oktober 2018. Den endelige beslutning skal tages i EU parlamentet, men det er vores klare overbevisning, at IDD-bekendtgørelsen først finder anvendelse fra 1. oktober. Det har for eksempel betydning for hvornår I ude i selskaberne skal begynde at registrere jeres medarbejdere i forhold til overgangsordningen. Vi ved, at der løbende sker rotation og udskiftning af medarbejdere i forsikringsbranchen og hvis alle medarbejdere allerede nu bliver registreret, så er der stor sandsynlighed for at en del af medarbejdere ved anvendelsesdatoen har skiftet ansættelsessted, hvilket vil resultere i dobbelt arbejde  med hensyn til registreringsarbejdet. Derfor anbefaler vi, med forbehold for den endelige beslutning, at vente med registrering til måneden op til anvendelsesdatoen.

Bekendtgørelsen har været i høring. Høringsfristen var d. 5. januar. Så vidt vi er orienterede, så fastholdes grundelementerne i bekendtgøresen, for eksempel de 11 jobfunktioner, efteruddannelsesprøve, overgangsordning med videre. Vi forventer at bekendtgørelsen endeligt bliver vedtaget i starten af februar.  

Vi opdaterer løbende iddinfo.dk.

 

 

Bekendtgørelsen er kommet i høring

Bekendtgørelsen kom i høring i sidste uge og i store træk fastholder den struturen fra det første udkast der blev offentliggjort i sommers. Det betyder, at de løsninger som Forsikringsakademiet har præsenteret på dialogøderne i november og december, stadig er løsningerne der sikrer compliance af IDD-kompetencekavene.

Læs hele nyheden her

 

 

IDD-dialogmøder på Forsikringsakademiet i november - se filmen

På dialogmøderne udleverede vi en lille folder med information om IDD-kompetencekrav og Forsikringsakademiets løsninger. Folderen kan du downloade her.

 

 

Ekstra IDD-dialogmøde i Jylland

Læs hele nyheden her

 

 

Forsikringsakademiet er klar d. 23. februar 2018

Der pågår for øjeblikket drøftelser i EU om udskydelse af ikraftrædelsesdatoen for IDD, d. 23. februar 2018. Det er vi på Forsikringsakademiet fuldt opmærksomme på og følger processen tæt. Det påvirker ikke Forsikringsakademiets udviklingsplan, da vi ønsker snarest at være klar med løsninger for opfyldelse af IDD-kompetencekrav, registrering og understøtte jeres arbejde med implementering af IDD-kompetencekrav.

Det betyder også, at Forsikringsakademiet fastholder de planlagte dialogmøder i november og december med fokus på den operationelle implementering af IDD-kompetencekrav i jeres virksomheder.
Vi forventer at kunne fremlægge det endelige forslag til bekendtgørelsen samt Forsikringsakademiets brancheløsninger på dialogmøderne, hvilket vil være uafhængigt af ikrafttrædelsesdatoen.

 

 

IDD anvendelsesområde

Finanstilsynet har orienteret om, at Kommissionen er enig i fortolkningen af hvorvidt skadesbehandlere bliver omfattet af IDD-kompetencekrav. Skadesbehandlere bliver ikke omfattet af kompetencekavene, såfremt skadesbehanderen er ansat i en selvstændig skadesbehandlerafdeling i et forsikringsselskab.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at svarerne er afgivet mundtligt og er uformelle. Den endelig stillingtagen afventer de skriftlig svar, som Finanstilsynet modtager fra Kommissionen.

 

 

 

IDD-dialogmøder i november og december

 

Datoerne er som følger og bliver afholdt i tidsrummet 13-16:

20. november 2017  :: Skadeforsikring

21. november 2017  :: Liv & pension

30. november 2017  :: Banker

 5. december 2017   :: Forsikringsmæglere

 

Tilmeld dig dialogmøderne her

 

Spørgsmål og svar om kompetencekravene
Allerede i juni blev de første informationsmøder om IDD-kompetencekrav afholdt.

Det første på Forsikringsakademiet, hvor godt 175 kompetenceansvarlige fra forsikring, pension, mæglere og banker deltog. Det andet informationsmøde blev holdt på Finanssektorens Uddannelsescenter med omkring 70 deltagere.

 

Du finder en oversigt over spørgsmål og svar fra de to møder her

 

 

Hør hovedbudskaberne fra IDD-informationsmøde på Forsikringsakademiet

IDD-følgegruppe tæt på processen
Hen over det seneste år har en følgegruppe fulgt arbejdet med IDD-kompetencekravene tæt. Følgegruppen er nedsat af forsikrings- og pensionsbranchen og har alene fokus på kompetencekravene.

Gruppen består af repræsentanter fra Akademirådet, Kompetenceudvalget under Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsakademiet.

Se oversigt over følgegruppens medlemmer her

 

Spørgsmål til IDD-kompetencekrav

- kontakt Forsikringsakademiet på iddinfo(at)forsikringsakademiet.dk

 Bjarne Dyrberg, markedschef
 Flemming Bonvang, kundechef
 Viggo Svolgaard Musaeus, projektleder

Værd at vide om IDDinfo.dk ...

Sitet behandler udelukkende emner, der relaterer sig til IDD-kompetencekrav.

Når der skrives IDD, så refererer vi til IDD-kompetencekrav.

Sitet opdateres løbende af Forsikringsakademiet.