ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

AIP uddanner til øget kompleksitet i jobbet

Flere og flere jobs i forsikrings- og pensionsbranchen kræver, at du har kompetencer til at løse komplekse og tværgående opgaver. Derfor har vi i samarbejde med branchen udviklet Advanced Insurance Programme (AIP).

Programmet består af et introducerende Metode og formidlingsmodul samt en række valgfag, der går i dybden med afgrænsede emner indenfor forsikring og pension.

Princippet er det samme som for de øvrige uddannelser på Forsikringsakademiet.

Det vil sige, at det du lærer, kan du umiddelbart efter bringe i spil på jobbet.

Gå til kurven...