ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Nye datoer for udløb af overgangsordningen

Nye datoer for udløb af overgangsordningen

​​​​​​​Finanstilsynet har netop offentliggjort den justerede IDD-kompetencebekendtgørelse, som træder i kraft pr. 1. juli 2021. Det giver bl.a. ændringer vedrørende udløbsdatoer for overgangsordningen. Læs med her

Overgangsordningen omfatter fortsat medarbejdere, der arbejder med forsikringsdistribution – og som af deres arbejdsgiver blev vurderet kompetent inden for perioden 1/10 2015 - 1/10 2018.

 

Finanstilsynet har nu indført følgende udløbsdatoer for overgangsordningen:

Arbejdsområde 1 – 10, dvs. forsikring, pension og uafhængige forsikringsformidlere: Ændret til 1/4 2022

Arbejdsområde 11, dvs. genforsikring: Udløbsdatoen er fortsat 1/10 2021

NYT Arbejdsområde 12, dvs. uafhængige forsikringsmæglere/mæglerassistenter, der alene distribuerer tillægsprodukter: Udløbsdatoen er 1/10 2022

 

Disse medarbejdere skal I være særlig opmærksomme på.

Efter dialog med Finanstilsynet vil vi gerne præcisere, at de nævnte frister ikke kan forlænges yderligere.

Derfor skal I være opmærksom på medarbejdere, som ikke når at bestå en EUP i overgangsordningens løbetid, fx på grund af sygdom, barsel eller orlov. Det kan også være medarbejdere, som har dumpet EUP tre gange.

Disse medarbejdere skal op til en mundtlig kompetenceprøve.

 

I skal ligeledes være opmærksomme på, at muligheden for at lade sine kompetencer løbe ud og genindtræde inden for en 10-årig periode, kun gælder, når man har bestået en EUP eller kompetenceprøve.

Vi beklager, at have givet en forståelse af at dette også var en mulighed i overgangsordningen.

 

Mæglerassistenter nu også omfattet.

Finanstilsynet justerer bekendtgørelsen, så den fremadrettet også omfatter mæglerassistenter, dvs. medarbejdere hos uafhængige forsikringsmæglere, der alene distribuerer tillægsprodukter.

De er nu omfattet af arbejdsområde 12 samt de underliggende bilag 1 – 5, 5A eller 5B.

 

  • Medarbejdere i overgangsordningen skal bestå en EUP inden for arbejdsområde 1 – 5B og på arbejdsområde 12.
  • Medarbejdere, som er uden for overgangsordningen, fx nyansatte, skal bestå en kompetenceprøve på arbejdsområde 1 – 5B og en prøve på arbejdsområde 12.

 

Forsikringsakademiet går nu i gang med at udvikle EUP til arbejdsområde 12.

I hører mere, så snart vi kender datoen for, hvornår prøven er godkendt hos Finanstilsynet og dermed klar til brug.

 

OBS! Prøver og test fra hjemmearbejdspladsen udløber 31. august 2021.

Vær opmærksom på denne dato – der er ikke noget, som tyder på, at muligheden bliver forlænget.

Gå til indkøbskurven...