ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Ordning bliver permanent: Tag din EUP hjemmefra

Ordning bliver permanent: Tag din EUP hjemmefra

Finanstilsynet har nu givet grønt lys for, at du fortsat vil kunne tage din IDD-efteruddannelsesprøve (EUP) hjemmefra

Muligheden for at gennemføre EUP fra hjemmearbejdspladsen er nu blevet permanent.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre prøverne internt i selskaberne jf. de generelle regler, kan det altså ske fra hjemmearbejdspladsen.

 

Krav og vilkår kører videre

Det er fortsat de eksisterende krav til prøvens afholdelse, som gælder - og det er fortsat arbejdsgivers ansvar at sikre, at vikårene bliver overholdt.

Der er dog metodefrihed, dvs. at det er op til den enkelte virksomhed at finde en løsning, fx indhente en form for tro-og-love-erklæring fra medarbejderen,

Inden EUP'en vises en tekst med vilkår, som medarbejderen skal acceptere for at kunne starte prøven.

 

Skærpet opsyn

Forsikringsakademiet vil være under skærpet opsyn, hvilket medfører, at vi i højere grad skal dokumentere, at der ikke finder misbrug sted.

Og Forsikringsakademiet har pligt til at orientere Finanstilsynet ved uregelmæssigheder.

Gå til kurven...