ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Kurser i skadeforsikring

Brug vores fagkurser i skadeforsikring som supplement til din øvrige uddannelse og certificeringer.

Du kan få et brush up på den viden, du allerede har, udvide med nye emner eller gå i dybden på særligt udvalgte områder.

Du vælger!

Kurser i Liv og Pension

Kurser og efteruddannelse på Forsikringsakademiet afspejler udviklingen i branchen.

Du kan derfor altid finde aktuelle kurser, som er relevante for dig i jobbet nu og her

- og kurser, som kan hjælpe dig i nye retninger.

Personlige kompetencer er fremtidens power skills

SUCCEED er Forsikringsakademiets certificeringsprogram, der udvikler dine power skills.

Og vi har gjort det nemt at komme i gang!

Vælg et af de 7 anbefalede spor, som matcher kompetencekravene til netop dit arbejdsområde.

Hvert spor består af 4 kurser, som du afslutter med eksamen og certificering.

Kurserne kan selvfølgelig også tages individuelt.

Seminarer og konferencer

Træk en dag ud af kalenderen og invester den i en af vores mange konferencer, seminarer eller temadage.

Dagene bliver arrangeret med kort aftræk, så vi sikrer at emnerne er højaktuelle - både de brede emner og de helt smalle.

Ved alle arrangementer er der god mulighed for at netværke.

E-læring

Styrk dine kompetencer fra skrivebordet på arbejdspladsen eller derhjemme med relevante e-læringskurser.

Det er selskaberne, som køber abonnement med adgang til hele kataloget eller et udvalg, fx compliance-kurserne "GDPR" og "Hvidvask".

Brobygning til HD 2. del

Brug din uddannelse og brancheerfaring aktivt til at komme ind på vores Brobygningsforløb.

Når du har gennemført og bestået den afsluttende prøve, kan du søge direkte ind på HD 2. på Aalborg Universitet.

Masterclass i erstatning og forsikring ved personskade

Forsikringsakademiet og Danske Advokater har i samarbejde udviklet en masterclass.

Her kan du møde nogle af de dygtigste eksperter indenfor erstatning og forsikring ved personskade.

Uddannelsen kører hvert andet år.

Gå til kurven...