BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Program for modul I - Ansvar / særlige erstatningsordninger

DAG 1

Ulovreguleret erstatningsansvar
Underviser: Advokat Martin Haug

 • Culpareglen med fokus på arbejdsgivers erstatningsansvar for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

________

Lovreguleret
Undervisere: Advokat Christina Neugebauer og advokat Karsten Høj

 • Det objektive ansvar i færdselsloven, hundeloven, lov om heste, jernbaneloven m.fl.
 • Internationale færdselssager

________

Produktansvar
Underviser: Allan Kvist Kristensen

 • Gennemgang af skadebegrebet, producent og mellemhandlers ansvar, hvornår er et produkt defekt, ansvarsfrihedsgrund m.m. med fokus på de situationer, hvor der opstår personskade.

________

Særligeordninger - Patient- / lægemiddelskader
Underviser: Vicedirektør i Patienterstatningen Martin Erichsen

 • Lovgivningens dækningsomfang og de særlige erstatningsbetingelser gennemgås. Den omfattende retspraksis og praksis hos patientskademyndighederne vil blive gennemgået.
 • Endvidere vil kravene til ”merskade”, og de dertil knyttede beviskrav blive gennemgået.

________

Offererstatningsloven
Underviser: Advokat Christina Neugebauer og advokat Karsten Høj

________

 

DAG 2

Arbejdsskader
Underviser: Advokat Sanne Christensen

 • Arbejdsskadesikringens dækningsområde (under arbejde), ulykkesbegrebet og erhvervssygdomme vil blive gennemgået med inddragelse af den righoldige retspraksis og administrative praksis fra Ankestyrelsen.
 • I sammenhæng med gennemgangen af ulykkesbegrebet gennemgås gældende praksis for, hvad der efter den private forsikringsret forstås som et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

________

Særlige ansvarsspørgsmål
Underviser: Advokat Michael S. Wiisbye

 • Ansvarsfrihedsgrunde
 • Børns ansvar
 • Psykisk syges ansvar
 • Lempelse

________

Erstatningsansvar
Underviser: Advokat Michael S. Wiisbye

 • Forsikringers betydning for erstatningsansvar, arbejdstagers ansvar m.m. i medfør af erstatningsansvarsloven kapitel 2.

________

Gå til indkøbskurven...