BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[ex-10.10] Certificeringseksamen - Skadebehandler, erhvervsansvar

Her er certificerings-eksamenen, der giver dig bevis på, at du kan behandle skader anmeldt til erhvervsansvarsforsikringer på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder

For at gå op til denne eksamen, er det en forudsætning, at du har bestået modulet Ansvarsforsikringer – erhvervskunden, skadebehandling (4.47).

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamenen uden at have gennemført modulet. Kontakt Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamenen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du certifikatet Certificeret skadebehandler – erhvervsansvar. Certifikatet er bevis for, at du kan behandle skader anmeldt til erhvervsansvarsforsikringer på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder.

Sådan foregår eksamenen
Eksamenen er mundtlig og afspejler kundesituationer, du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. telefonmøder med vidende og udfordrende kunder.

Censor agerer forskellige kunder, mens bisidder, fx din underviser, observerer og noterer.

Under eksamenen sidder du i dit eget selskab, mens censor og bisidder er på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamenen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på de forudgående moduler og eksamener
  • Betjene en erhvervskunde etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt
  • Kommunikere og indgå professionelt i en kunderelation

Hjælp til forberedelsen
Når du er tilmeldt eksamenen, får du samtidig adgang til vores læringsplatform, Krydsfeltet. Her finder du eksempler på eksamensopgaver, gode råd til din forberedelse og du kan udveksle erfaringer med andre, der skal til samme eksamen.

Tilmelding
Se hvornår der er ledige pladser, og tilmeld dig gennem din uddannelsesafdeling.

10.10
Thomas Romer Nielsen

Thomas Romer Nielsen

Email: trn@foak.dk
Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Eksamenen er relevant for alle skadebehandlere, der arbejder med skader anmeldt til erhvervsansvarsforsikringer.

Forløbet

Eksamenen varer i alt 1 time og 40 minutter og er inddelt i tre faser:

Fase 1:
Forberede to til tre kundesamtaler på baggrund af sagsakter og korte notitser om, hvorfor kunderne henvender sig (60 min.).

Fase 2: 
Gennemføre to - tre samtaler med forskellige kunder, der henvender sig med en række problemer, som du forventes at løse. Kunderne stiller spørgsmål, der udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en professionel kommunikation (40 min.).

Fase 3:
Censor og bisidder bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 12-talsskalaen (20 min.).

Pris

Aktionærfordel: 6.500,00 kr. 

Øvrige: 7.800,00 kr.

Gå til indkøbskurven...