BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[ex-UF8] Licens til Arbejdsområde 8

Her er eksamen, der giver dig licens til IDD-bekendtgørelsens arbejdsområde 8

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået følgende moduler:

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have bestået modulerne.

Du har også mulighed for at dokumentere dine kompetencer via en skriftlig adgangsprøve, der ved et bestået resultat giver dig adgang til IDD-eksamen for arbejdsområde 8.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har gennemført modulet:

UF – Jura og metode for den uafhængige forsikringsformidler.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du licens til at arbejde med uafhængig forsikringsformidling inden for IDD-bekendtgørelsens arbejdsområde 8, der omhandler distribution af livs- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation fra din hverdag på jobbet.

Den gennemføres som et virtuelt møde via Zoom enten på Forsikringsakademiet eller på din arbejdsplads.

Der er tre roller:

  1. Eksaminand (dig)
  2. Eksaminator (underviser fra Forsikringsakademiet)
  3. Censor (ekstern)

Eksamen afholdes som et fiktivt kundemøde, hvor du som eksaminand agerer den uafhængige forsikringsformidler, eksaminator agerer kunde, mens censor vurderer præstationen og kan stille supplerende spørgsmål.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at:

du mestrer det relevante faglige stof fra forudgående uddannelse

du præsenterer en konkret forsikringsløsning, der opfylder kundens behov og ønsker

din løsning skal have baggrund i såvel relevant lovgivning, de foreslåede produkters egenskaber og de betingelser, der knytter sig til produkterne

du kan besvare spørgsmål om relaterede emner

Tilmelding

Du tilmelder dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.

Har du brug for overnatning i forbindelse med eksamen, skal du selv tage fat i Booking

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.25-0
Startdato:21-06-2021
Slutdato:21-06-2021
Pris aktionær:8.490 DKK
Pris øvrige:10.190 DKK
 
EXUF08-21.25-0 Eksamen UF08:21.06.21 09:00 - 21.06.21 17:00
Tip din leder
exuf08

Forløbet

Eksamenen varer i alt 2 timer og 45 min., og den er inddelt i 4 faser:

 

Fase 1
Du får udleveret en situationsbeskrivelse, der ligner en situation fra din hverdag.

 

Fase 2
Du har nu 2 timer til at forberede din løsning. Forberedelsen sker under opsyn, og du har adgang til egne noter, litteratur og internet i forberedelsesfasen.

 

Fase 3
Eksaminationen gennemføres, og du har 30 min. til at præsentere din løsning samt besvare evt. supplerende spørgsmål.

 

Fase 4
Censor og eksaminator har 15 min. til at bedømme din præstation og giver karakter ud fra syvtrinsskalaen.

For at bestå skal du som minimum opnå karakteren 02.

Pris

Se din pris under Ledige pladser.

Gå til indkøbskurven...