ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[10.01] Certificeringseksamen - Kundebetjenere. liv og pension

Få bevis på, at du kan betjene kunder indenfor liv- og pensionsforsikring på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået følgende moduler:

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have gennemført modulerne.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du certifikatet Certificeret kundebetjener, liv og pension.

Certifikatet er bevis for, at du kan betjene kunder inden for liv- og pensionsforsikring på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder.

Denne eksamen opfylder også certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler salgs- og rådgivningssituationer, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. telefonmøder med vidende og udfordrende kunder/medarbejdere.

Eksaminator agerer forskellige kunder, mens censor observerer og er med til at sikre en fair bedømmelse ud fra eksamenskravene.

Du sidder i dit eget selskab under eksamen, mens eksaminator og censor er på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på forudgående uddannelse
  • Betjene kunden/medarbejderen etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt
  • Sælge din løsning med rette rådgivning
  • Kommunikere og indgå professionelt i en kunderelation
  • Besvare spørgsmål om relaterede emner uden forberedelse

Forberedelse

Har du brug for at sætte yderligere fokus på din forberedelse til certificeringseksamen, kan vi anbefale, at du tilmelder dig Træningsforløb til certificeringseksamen [10.01T).

Forløbet er et supplement til den faglige træningsbane, der hører til 10.01-eksamen, og giver dig fokuseret træning i at anvende en hensigtsmæssig samtalestruktur i dine kundesamtaler.

Når du er tilmeldt eksamen, får du samtidig adgang til vores læringsplatform, Krydsfeltet.

Her finder du eksempler på træningsopgaver og eksamensopgaver, gode råd til din forberedelse og du kan udveksle erfaringer med andre, der skal til samme eksamen.

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:23.24-0
Startdato:13-06-2023
Slutdato:13-06-2023
Pris aktionær:6.500 DKK
Pris øvrige:7.800 DKK
 
10.01-23.24-0 Cert. kundeb.-liv:13.06.23 08:00 - 13.06.23 16:00
Ledige pladser
Holdnr.:23.50-0
Startdato:12-12-2023
Slutdato:12-12-2023
Pris aktionær:6.500 DKK
Pris øvrige:7.800 DKK
 
10.01-23.50-0 Cert. kundeb.-liv:12.12.23 08:00 - 12.12.23 16:00
Tip din leder
10.01

Relevant for dig?

Eksamen er relevant for alle, der betjener kunder og medarbejdere med privattegnede ordninger eller firmaordninger indenfor liv og pension.

Forløbet

Eksamen varer i alt 90 minutter og er inddelt i tre faser:

Fase 1:
Du skal forberede dig på to til tre henvendelser på baggrund af en række oplysninger du får udleveret og korte notitser om, hvorfor kunderne henvender sig (45 min.).

Fase 2:
Gennemføre to - tre samtaler med forskellige kundetyper, der henvender sig med en række problemer, som du forventes at løse. De vil stille spørgsmål, der udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en professionel kommunikation (45 min.).

Fase 3:
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).

Pris

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...