ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.07L] Eksamen -Skadekonsulent, Løsøre

Få bevis på, at du kan taksere løsøre-skader på et forsikringsfagligt, etisk og juridisk forsvarligt niveau

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået modulerne:

Skadeforsikring - Skadebehandling (3.36)

Indboforsikring - Skadebehandling (4.53)

Løsøreforsikring - Skadebehandling (4.52)

Skadekonsulentens kundekontakt (4.82)

Løsøreskade (5.52)

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamenen uden at have gennemført modulerne.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du et certifikat som bevis for, at du kan taksere skader på et forsikringsfagligt, etisk og juridisk forsvarligt niveau.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en kundesituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende kunde.

Censor agerer kunde, mens en eksaminator, fx din underviser, observerer og er med til at sikre en fair bedømmelse ud fra eksamenskravene.

Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på forudgående uddannelse
  • Betjene en kunde etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt
  • Sælge din løsning med rette rådgivning
  • Besvare spørgsmål om relaterede emner uden forberedelse.
4.07l

Relevant for dig?

Eksamen er relevant for skadekonsulenter, der opgør og behandler skader på løsøreforsikringen.

Forløbet

Eksamen varer i alt 4 timer og er inddelt i 3 faser:

Fase 1
Forberede løsning og præsentation (3 timer).

Fase 2
Præsentere løsningen for kunden og besvare spørgsmål, som udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en professionel kommunikation (40 min.).

Fase 3
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).

Pris

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...