ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.09] Eksamen - Seniorrådgiver

Her er eksamenen, der giver dig ret til at bruge titlen Certificeret seniorrådgiver

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået følgende moduler:

Personforsikring - etablering (4.15)

Personforsikring - ændring og udbetaling (4.22)

Den optimerede pensionsløsning (4.27)

Seniorrådgivning og planlægning (4.29).

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have gennemført modulerne.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du et certifikat som bevis for, at du kan give dine kunder overblik over deres økonomiske situation tæt på eller på selve pensionstidspunktet, så kunden kan træffe en rationel beslutning ud fra din rådgivning. Eksamen giver dig også ret til at bruge titlen Certificeret seniorrådgiver.

Denne eksamen opfylder certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5A.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende kunde.

Der vil være en censor og en eksaminator, én spiller kunde og indgår i dialogen, én observerer og noterer.

Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på forudgående uddannelser
  • Indhente relevante oplysninger om seniorkundens samlede økonomi og inddrage de enkelte dele på en hensigtsmæssig måde i din rådgivning
  • Indleve dig i kundens situation med rette spørgeteknik og gennemføre en rådgivning og et salg ud fra kundens individuelle behov og ønsker
  • Opstille en optimeret livs- og pensionsløsning, som optimerer kundens økonomi i nedsparingsfasen
  • Sikre, at samspillet mellem pensionsordningernes udbetalinger, kundens skatteforhold og sociale ydelser er udnyttet optimalt
  • Foreslå et pensionsudbetalingsforløb, der tager højde for seniorkundens ønsker og behov for arveplanlægning
  • Foreslå kunden de pensionsprodukter, der lever op til kundens behov med hensyntagen til risikobetragtninger, skatte- og afkastoptimering
  • Planlægge seniorøkonomien, når kunden fortsat ønsker at være tilknyttet arbejdsmarkedet

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:23.05-0
Startdato:02-02-2023
Slutdato:03-02-2023
Pris aktionær:7.450 DKK
Pris øvrige:8.940 DKK
 
4.09-23.05-0 Cert. seniorrådgiver:02.02.23 21:00 - 03.02.23 17:00
Ledige pladser
Holdnr.:23.46-0
Startdato:15-11-2023
Slutdato:16-11-2023
Pris aktionær:7.450 DKK
Pris øvrige:8.940 DKK
 
4.09-23.46-0 Cert. seniorrådgiver:15.11.23 21:00 - 16.11.23 17:00
Tip din leder
4.09

Relevant for dig?

Denne eksamen er relevant for dig, der yder professionel rådgivning til kunden, som ønsker at optimere sine nedsparingsløsninger. 

Forløbet

Eksamen varer i alt 2 timer og 15 min. og er inddelt i tre faser:

Fase 1:
Udarbejde en livs- og pensionsløsning med afsæt i nedsparing og forberede præsentation af løsningen på baggrund af en kundecase, som du får udleveret (60 min.).

Fase 2:
Præsentation af løsningen til kunden, hvor du stiller afklarende spørgsmål, rådgiver og evt. sælger den rette løsning til kunden (75 min.).

Fase 3:
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).

Pris

Skriv til Kundeservice på kundeservice@foak.dk og få besked om, hvornår næste eksamen afholdes.

Gå til kurven...