ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.05] Eksamen - Pensionsrådgivere

Til dig, der ønsker titlen Eksamineret pensionsrådgiver

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har gennemført

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have gennemført modulerne.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Forberedelse hjælper dig godt på vej

Vi anbefaler, at du deltager på Pensionsrådgiveren – fag og metode (5.84) inden eksamen.

Modulet gør dig i stand til at anvende en struktureret arbejdsmetode, som er bygget op om salgets/rådgivningens faser.

Du vil altså være optimalt forberedt til din eksamen.

Det er ikke et krav, at du tilmelder dig Pensionsrådgiveren – fag og metode (5.84). Du vil dog opleve en rød tråd mellem træning og eksamen, da modulets fire træningsdage ligger i samme uge som 5.05-eksamen.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du et certifikat som bevis for, at du kan rådgive om og sælge livs- og pensionsløsninger til ovennævnte kunder og ret til at bruge titlen Eksamineret pensionsrådgiver.

Denne eksamen opfylder også certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler en salgs- og rådgivningssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. et personligt møde med en vidende og udfordrende kunde.

Der vil være en censor og en eksaminator, én spiller kunde og indgår i dialogen, én observerer og noterer.

Eksamen afholdes på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på forudgående uddannelser
  • Sørge for, at kunden får en etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt behandling ud fra kundens specielle behov for rådgivning
  • Kommunikere professionelt - også når kunden udfordrer din faglige viden
  • Rådgive kunden fagligt korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen
  • Anvende en hensigtsmæssig arbejdsmetode – herunder vise selvstændighed og kreativitet i kildesøgning og inddrage denne
  • Foretage en præsentation over for kunden i en hensigtsmæssig og velargumenteret form
  • Håndtere dialogen og relationen til kunden

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:23.21-0
Startdato:25-05-2023
Slutdato:26-05-2023
Pris aktionær:13.480 DKK
Pris øvrige:16.180 DKK
 
5.05-23.21-0 Pensionsr.eksamen:25.05.23 20:00 - 26.05.23 17:00
Tip din leder
5.05

Relevant for dig?

Eksamen er relevant for alle, der ønsker at rådgive om og sælge samlede livs- og pensionsløsninger til kunder med en kompliceret risikoprofil, der kræver bred og dyb indsigt.

Forløbet

Eksamen varer i alt 2 timer og 15 min. og er inddelt i tre faser:

Fase 1:
Udarbejde en livs- og pensionsløsning og forberede præsentation af løsningen på baggrund af en kundecase, som du får udleveret (60 min.).

Fase 2:
Præsentation af livs- og pensionsløsningen til kunden, hvor du stiller afklarende spørgsmål, rådgiver og evt. sælger den rette løsning til kunden (75 min.).

Fase 3:
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).

Pris

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...