ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[ex-10.02] Certificeringseksamen - Skadebehandlere, indbo

Få bevis på, at du kan behandle skader anmeldt på indboforsikringen på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har bestået modulet:

Indboforsikring - Skadebehandling (4.53).

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamenen uden at have gennemført modulet.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du certifikatet Certificeret skadebehandler, Indbo.

Certifikatet er bevis for, at du kan behandle skader anmeldt på indboforsikringen på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder.

Sådan foregår eksamen
Eksamen er mundtlig og afspejler kundesituationer, du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. telefonmøder med vidende og udfordrende kunder.

Censor agerer forskellige kunder, mens eksaminator, fx din underviser, observerer og er med til at sikre en fair bedømmelse ud fra eksamenskravene.

Du sidder i dit eget selskab under eksamen, mens censor og eksaminator er på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på forudgående uddannelse
  • Behandle skadeanmeldelser etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt
  • Kommunikere og indgå professionelt i en kunderelation

Hjælp til forberedelsen
Når du er tilmeldt eksamen, får du samtidig adgang til vores læringsplatform, Krydsfeltet.

Her finder du eksempler på eksamensopgaver, gode råd til din forberedelse og du kan udveksle erfaringer med andre, der skal til samme eksamen.

10.02

Relevant for dig?

Eksamen er relevant for alle, der behandler skader anmeldt på indboforsikringen.

Forløbet

Eksamen varer godt to timer og er inddelt i fem faser:

Fase 1:
Forberede kundesamtale på baggrund af en række dokumenter, fx skadeanmeldelse og policeoplysninger (30 min.).

Fase 2: 
Gennemføre første del af kundesamtale, hvor kunden uddyber anmeldelsen, og du besvarer eventuelle spørgsmål fra kunden (15 min.).

Fase 3:
Behandle skadeanmeldelsen og forberede dig til en samtale med kunden om din afgørelse. Har du brug for yderligere fakta, kan du ringe til en person på Forsikringsakademiet (95 min.).

Fase 4:
Kundesamtale, hvor du formidler din løsning (25 min.).

Fase 5:
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).

Pris

Skriv til kundeservice på kundeservice@foak.dk  og få besked om, hvornår næste eksamen afholdes.

Gå til indkøbskurven...