ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[ex-10.03] Certificeringseksamen - Skadebehandlere, bygning

Få bevis på, at du kan behandle skader anmeldt til bygningsforsikringer på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder

For at gå op til denne eksamen, er det en forudsætning, at du har bestået modulet:

Bygningsforsikring - Skadebehandling (4.51).

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamenen uden at have gennemført modulet.

Kontakt os i Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamen giver muligheder
Med en bestået eksamen får du certifikatet Certificeret skadebehandler - Bygning.

Certifikatet er bevis for, at du kan behandle skader anmeldt til bygningsforsikringer på et niveau, der matcher nationale og internationale standarder.

Sådan foregår eksamen
Eksamenen er mundtlig og afspejler kundesituationer, du møder i din hverdag på jobbet. Dvs. telefonmøder med vidende og udfordrende kunder.

Censor agerer forskellige kunder, mens eksaminator, fx din underviser, observerer og er med til at sikre en fair bedømmelse ud fra eksamenskravene.

Du sidder i dit eget selskab under eksamen, mens censor og eksaminator er på Forsikringsakademiet.

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på forudgående uddannelse
  • Behandle bygningsskader etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt
  • Kommunikere og indgå professionelt i en kunderelation

Hjælp til forberedelsen
Når du er tilmeldt eksamen, får du samtidig adgang til vores læringsplatform, Krydsfeltet.

Her finder du eksempler på eksamensopgaver, gode råd til din forberedelse og du kan udveksle erfaringer med andre, der skal til samme eksamen.

10.03

Relevant for dig?

Eksamen er relevant for alle skadebehandlere, der behandler skader anmeldt til bygningsforsikringer.

Forløbet

Eksamen varer i alt 1 time og 40 minutter og er inddelt i tre faser:

Fase 1:
Forberede to til tre kundesamtaler på baggrund af sagsakter og korte notitser om, hvorfor kunderne henvender sig (60 min.).

Fase 2:
Gennemføre to - tre samtaler med forskellige kunder, der henvender sig med en række problemer, som du forventes at løse. Kunderne stiller spørgsmål, der udfordrer din faglige viden og evne til at fastholde en professionel kommunikation (40 min.).

Fase 3:
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.).

Pris

Skriv til kundeservice på kundeservice@foak.dk  og få besked om, hvornår næste eksamen afholdes.

Gå til indkøbskurven...