ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[ex-3.05] Eksamen - Personforsikring privat

For at gå op til denne eksamen er det en forudsætning, at du har gennemført:

Grundlæggende personforsikring (3.24).

Hvis du har fået tilsvarende kompetencer på anden vis, vil du i nogle tilfælde kunne tage eksamen uden at have gennemført modulet.

Kontakt Kundeservice, hvis du ønsker en individuel vurdering.

Eksamen giver muligheder
Denne eksamen opfylder certificeringskravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4.

Sådan foregår eksamen
Den mundtlige eksamen er individuel og afspejler en salgssituation, som du møder i din hverdag på jobbet. Du møder censor og en eksaminator, fx din underviser. Eksaminators rolle er at sikre en fair bedømmelse ud fra eksamenskravene.

Er du assurandør eller kundebetjener afvikles eksamen på Forsikringsakademiet som et kundemøde.

Er du telesælger, sidder du i selskabet og gennemfører eksamen som telefon-kundemøde. Censor og eksaminator er på Forsikringsakademiet

Pensum
Under eksamen skal du vise, at du kan:

  • Mestre det faglige stof på forudgående uddannelse
  • Betjene en privatkunde etisk, juridisk og forsikringsfagligt korrekt
  • Sælge din løsning med rette rådgivning
  • Besvare spørgsmål om relaterede emner
3.05

Relevant for dig?

Eksamen er relevant for assurandører, kundebetjenere, telesælgere og andre, der rådgiver om og sælger livs- og pensionsforsikringer. 

Forløbet

Eksamen varer i alt to timer og er inddelt i tre faser.

Fase 1:
Du skal udarbejde en forsikringsløsning og forberede en præsentation af løsningen på baggrund af en kundecase, som du får udleveret (60 min.).

Fase 2: 
Du møder kunden og indhenter manglende oplysninger, der kan være relevante i forhold til din løsning. Du præsenterer din forsikringsløsning og svarer på relevante spørgsmål fra kunden (40 min.).

Fase 3: 
Censor og eksaminator bedømmer din præstation og giver karakter ud fra 7-trinsskalaen (20 min.). 

Pris

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...