BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Et uddannelsesforløb på fire semestre

Uddannelsen er toårig og tager dig igennem fire semestre med hvert sit fokus.

Første semester
- er et grundforløb, hvor du får en bred indføring i alle områder af den finansielle branche

Andet semester
- tager dig videre ind i skadeforsikring eller liv og pension. Semestret afsluttes med en eksamen

Tredje semester
- består af en række valgfag, som du vælger i samarbejde med dit selskab

Fjerde semester
- runder af med fokus på samfundsfag og jura – og du afslutter hele uddannelsen med en fagprøve

Undervisning på skole og træning på jobbet
Et semester er bygget af op af mindre undervisningsblokke. Imellem undervisningen går du på arbejde og træner det, du har lært på uddannelsen. Du veksler altså mellem at lære og træne i praksis og får på den måde gradvist opbygget din viden.

Dit første år som Finanselev

Grundforløb
Grundforløbet er for henholdsvis skadeforsikring og liv- og pensionsselskaber

Specialeforløb
På specialeforløbene er eleverne delt op i fagområder, inden for henholdsvis skadeforsikring og liv og pension

Caseeksamen
Specialeforløbet afsluttes med en 24-timers caseeksamen

Sådan forløber caseeksamen
Ved afslutningen af undervisningen får du udleveret en opgave, som skal danne baggrund for din skriftlige synopsis.

Du har 24 timer til at skrive og aflevere synopsen.

Ca. 2-3 uger efter aflevering skal du til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i din synopsis. Den mundtlige eksamen varer ca. 25 min.

Din indsats bliver bedømt af en ekstern censor.

Dit andet år som Finanselev

Valgfag og specialisering
På andet år fortsætter specialiseringen inden for skadeforsikring eller liv og pension - du skal derfor tage en række valgfag.

Fælles forløb i jura og samfundsøkonomi
Det andet år afsluttes med to moduler, der er obligatoriske for alle. Det er fagene Samfundsøkonomi og Jura.

Fagprøve
Fagprøven bliver sat i gang i slutningen af juramodulet og består af to dele:


1) Du skal fremlægge en individuel projektrapport, der bygger på en problemstilling inden for dit fagområde. Du finder frem til problemstillingen sammen med dit selskab. Rapporten afleveres ca. 14 dage før den mundtlige del af fagprøven

2) Du skal til en mundtlig eksamen, hvor du fremlægger et kundespil. Her skal du demonstrere, hvordan du håndterer problemstillinger bredt i den finansielle sektor i dialog med en kunde

Karakter
Du får to uafhængige karakterer i forbindelse med fagprøven - én for din projektrapport og én for den mundtlige eksamen om kundespillet.

Efter uddannelsen
De allerfleste elever fortsætter i det selskab, hvor de har været elever eller finder job i et konkurrerende selskab.

Finanselevuddannelsen giver også adgang til certifikat-uddannelserne på Forsikringsakademiet.

Valgfag - Liv og pension

På dit andet år skal du vælge en række valgfag. Er du elev inden for Liv og pension vil det typisk være modulerne Pension 3, Pension 4 og Markedsrenteprodukter.

Er du elev inden for skadeforsikring, skal du måske supplere med moduler fra Liv og pension. Det vil typisk være modulerne Liv 1, Liv 2 og Pension 1.

Læs mere om de enkelte valgfag her

Uddannelsens opbygning

Klik og se i stort format

Gå til indkøbskurven...