ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Få overblik over grunduddannelserne her

Her på siden kan du få indtryk af grunduddannelsen på Forsikringsakademiet.

Nogle af de større ændringer i forbindelse med opdateringen i 2020 er:

✔ Uddannelsen afsluttes med en mundtlig IDD-godkendt eksamen - den skriftlige eksamen er udgået

✔ Den mundtlige eksamen indgår automatisk i uddannelsen - medarbejderen skal altså kun tilmeldes ét sted

✔ Fleksibiliteten er øget med mere online læring - medarbejderen skal dermed færre dage væk fra arbejdspladsen

Scroll ned og få overblik over det uddannelsesforløb, du skal følge på sidelinjen i rollen som coach.

Sådan introducerer vi forløbet for medarbejderen Step by Step

Forløbet varer i alt 14 uger og består af:

STEP 1: Forberedelse
Uddannelsen starter med en individuel forberedelsesperiode, hvor du skal arbejde med faglige elementer på forskellige måder. Du skal regne med at bruge i alt 20 timer henover 4 uger inden Step 2.

STEP 2: Kickoff-webinar
Du møder første gang din underviser og holdet på et 2,5-timers online kickoff-webinar. Det er også her du møder dit team, som du skal arbejde sammen med under resten af uddannelsen.

Webinaret har især fokus på at sætte rammen for det videre forløb og den første teamopgave bliver sat igang. Opgaven skal være løst og afleveret inden Step 3.

STEP 3: Undervisningsdage på Forsikringsakademiet
Ca. 2 uger efter webinaret deltager du i 2 undervisningsdage sammen med underviser, holdet og teamet. Her kan I lære hinanden bedre at kende og detaljeret planlægge jeres teamsamarbejde. Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

STEP 4: Læringsperiode
Efter træningsdagene skal du individuelt og i teamet igennem 6 faser med forskellige faglige emner. Hver fase strækker sig over 2 uger. Arbejdet foregår primært online og kan være forskellige læringsaktiviteter, bl.a. en fælles skriftlig opgave.

Hver fase afsluttes med et virtuelt møde med underviser, hvor I samler op på det faglige i teamopgaven, træner kundeformidling og reflekterer over det lærte.

I løbet af læringsperioden er der 2 individuelle 'signallysprøver'.
Signallysprøverne har til formål at give dig en status på din egen faglige udvikling. Grøn betyder, at du kan fortsætte derudaf. Gul betyder, at du skal gå et gear ned og følge op på nogle faglige emner. Rød betyder, at der er grund til at stoppe helt op og komme tilbage på sporet. Ved rødt lys bliver din coach fra selskabet også inddraget.

STEP 5: Træningsdage på Forsikringsakademiet
Du mødes igen med underviser, holdet og dit team til 2 træningsdage. Her er der fokus på at træne formidlingi konkrete kundecases og på den faglige opsamling. Alle skal føle sig klar til den afsluttende mundtlige eksamen, der ligger en uge senere.

Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

STEP 6: Mundtlig eksamen på Forsikringsakademiet
Til den mundtlige eksamen skal du gennemføre et kundemøde, hvor censor er kunden og du er rådgiver. Indhold og form ligner det, du har lært og trænet undervejs i uddannelsen.

Eksamen varer 40 minutter og du får umiddelbart efter din karakter.

Coachrollen gør en forskel

Som coach er du med til at skabe sammenhæng mellem uddannelsen og den studerendes dagligdag.

Vi ved, at der arbejdes forskelligt med coach-rollen fra selskab til selskab. På tværs af de forskellige løsninger, viser vores erfaringer, at opbakning fra coachen er vigtig for den studerende og medvirkende til at skabe gode resultater.

Vi anbefaler, at du som coach arbejder rundt om disse punkter:
✔ Hvad er forventninger til medarbejderens uddannelsesindsats fra selskabets side?

✔ Er der regler for brug af arbejdstid til uddannelse?

✔ Hvornår og hvordan kan medarbejderen gøre brug af dig?

✔ Hvornår og hvordan vil du opsøge medarbejderen?

Husk, at vi hjælper dig!

Du kan hjælpe og støtte den studerende alene ved din blotte interesse for, hvordan det går. Men du kan selvfølgelig også forvente hjælp fra os!

✔ Du får besked fra os, når medarbejderens uddannelse starter

✔ Du får adgang til Krydsfeltet, som giver et hurtigt overblik over forløbet

✔ Du kan nemt følge med i opgaveafleveringer og resultater på Krydsfeltet

✔ Du er den underviser tager fat i, hvis der er bekymringer om indsats og niveau

✔ Du kan kontakte underviser, hvis der er brug for dialog

Vil du vide mere ...

Har du spørgsmål til coach-funktionen, kan du altid tage fat i Claus Riis (Liv og pension) eller Lotte Dupont (Skadeforsikring).

Klik på linket og send en mail

Gå til kurven...