ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Få overblik over grunduddannelserne her

Her på siden kan du få indtryk af grunduddannelsen på Forsikringsakademiet. Nogle af de større ændringer i forbindelse med opdateringen i 2020 er:

✔ Uddannelsen afsluttes med en mundtlig IDD-godkendt eksamen - den skriftlige eksamen udgår

✔ Den mundtlige eksamen indgår automatisk i uddannelsen - medarbejderen skal altså kun tilmeldes ét sted

✔ Fleksibiliteten er øget med mere online læring - medarbejderen skal dermed færre dage væk fra arbejdspladsen

Scroll ned og få et samlet overblik over ændringerne, så du kan bakke op om dine medarbejdere, når de er i et uddannelsesforløb.

Se forløbet

Sådan introducerer vi forløbet for din medarbejder Step by Step

Forløbet varer i alt 14 uger og består af:

STEP 1: Forberedelse
Uddannelsen starter med en individuel forberedelsesperiode, hvor du skal arbejde med faglige elementer på forskellige måder. Du skal regne med at bruge i alt 20 timer henover 4 uger inden Step 2.

STEP 2: Kickoff-webinar
Du møder første gang din underviser og holdet på et 2,5-timers online kickoff-webinar. Det er også her du møder dit team, som du skal arbejde sammen med under resten af uddannelsen.

Webinaret har især fokus på at sætte rammen for det videre forløb og den første teamopgave bliver sat igang. Opgaven skal være løst og afleveret inden Step 3.

STEP 3: Undervisningsdage på Forsikringsakademiet
Ca. 2 uger efter webinaret deltager du i 2 undervisningsdage sammen med underviser, holdet og teamet. Her kan I lære hinanden bedre at kende og detaljeret planlægge jeres teamsamarbejde. Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

STEP 4: Læringsperiode
Efter træningsdagene skal du individuelt og i teamet igennem 6 faser med forskellige faglige emner. Hver fase strækker sig over 2 uger. Arbejdet foregår primært online og kan være forskellige læringsaktiviteter, bl.a. en fælles skriftlig opgave.

Hver fase afsluttes med et virtuelt møde med underviser, hvor I samler op på det faglige i teamopgaven, træner kundeformidling og reflekterer over det lærte.

I løbet af læringsperioden er der 2 individuelle 'signallysprøver'.
Signallysprøverne har til formål at give dig en status på din egen faglige udvikling. Grøn betyder, at du kan fortsætte derudaf. Gul betyder, at du skal gå et gear ned og følge op på nogle faglige emner. Rød betyder, at der er grund til at stoppe helt op og komme tilbage på sporet. Ved rødt lys bliver din coach fra selskabet også inddraget.

STEP 5: Træningsdage på Forsikringsakademiet
Du mødes igen med underviser, holdet og dit team til 2 træningsdage. Her er der fokus på at træne formidlingi konkrete kundecases og på den faglige opsamling. Alle skal føle sig klar til den afsluttende mundtlige eksamen, der ligger en uge senere.

Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

STEP 6: Mundtlig eksamen på Forsikringsakademiet
Til den mundtlige eksamen skal du gennemføre et kundemøde, hvor censor er kunden og du er rådgiver. Indhold og form ligner det, du har lært og trænet undervejs i uddannelsen.

Eksamen varer 40 minutter og du får umiddelbart efter din karakter.

3 ting du kan gøre for at bakke op om din medarbejder

Vi sørger for at guide og rådgive alle vores studerende igennem deres uddannelsesforløb. Erfaringen viser dog, at lederens opbakning også er vigtig for den studerende og medvirkende til at skabe gode resultater. Her er 3 ting, du kan gøre for at bakke op:

#1 Find et stille lokale
I løbet af uddannelsen skal din medarbejder flere gange mødes med underviser og resten af holdet online. Det er vigtigt, at din medarbejder har mulighed for at sidde i et lokale, hvor der er stille. Det øger kvaliteten i møderne markant, at alle kan høre hinanden uden forstyrrende afbrydelser.

#2 Udpeg en coach
Når din medarbejder bliver tilmeldt en uddannelse på Niveau 3, skal der samtidig tilmeldes en coach. Coachen er bindeled mellem uddannelse og job - og hjælper, sparrer, udfordrer løbende din medarbejder. Du kan som leder selv tage coachrollen eller udpege en kollega med erfaring indenfor det relevante fagområde.

Læs mere om coach-rollen her

#3 Følg med på Krydsfeltet
Coachen kan følge din medarbejders indsats og resultater i løbet af uddannelsen. Det sker på vores digitale læringsplatform, Krydsfeltet. På den måde kan du vise interesse, fx ved at spørge ind til konkrete aktiviteter.

Gå til kurven...