ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Assurandører og rådgivere - efter 1. oktober 2018

Du skal uddanne dig og bestå en mundtlig eksamen

Hvis du er begyndt at arbejde med salg og rådgivning af forsikringer og pension efter 1. oktober 2018, gælder nogle særlige IDD-regler:

Du skal arbejde under opsyn fra en kollega, som allerede opfylder kravene i IDD-lovgivningen.

Og du skal uddanne dig, så du kan bestå en mundtlig eksamen, der dokumenterer, at du opfylder kompetencekravene.

Forsikringsakademiets uddannelser, prøver og eksamener opfylder branchens krav om professionelle og kompetente medarbejdere. Du har samtidig garanti for, at de opfylder myndighedernes IDD-kompetencekrav.

De konkrete kompetencekrav afhænger af, hvilke kunder og produkter du arbejder med.

Arbejder du med flere typer kunder, fx forsikringskunder og pensionskunder, skal du uddanne dig og bestå eksamen inden for begge kundesegmenter.

Du får et certifikat, når du har bestået uddannelse og eksamen. Dette certifikat er din og din arbejdsgivers dokumentation for, at du opfylder kompetencekravene, som er beskrevet i loven om forsikringsformidling.

Du skal bestå en efteruddannelsesprøve hvert 3. år

For at sikre, at du har tilstrækkelig og opdateret viden til at kunne sælge og rådgive korrekt, skal du hvert 3. år bestå en IDD-efteruddannelsesprøve.

Efteruddannelsesprøven indeholder spørgsmål om emner, du allerede har viden om fra din uddannelse.

✓ Prøven er online

✓ Du skal besvare 40 konkrete spørgsmål på 60 minutter

✓ Hvert spørgsmål har 4 svarmuligheder - kun 1 er rigtigt

Det vil typisk være arbejdsgiver, der organiserer, hvor, hvordan og hvornår du skal tage efteruddannelsesprøven.

Når du bestået prøven, kan du samtidig dokumentere overfor din arbejdsgiver og Finanstilsynet, at du har holdt din viden vedlige.

For at være sikker på at kunne bestå prøven, er det en rigtigt god idé at træne, lige som du gjorde, da du gik på uddannelse og skulle til eksamen.

Forsikringsakademiet har udviklet et online digitalt træningsunivers, som er målrettet efteruddannelsesprøven.

VI KAN HJÆLPE DIG

Gå til kurven...