ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Assurandører og rådgivere - før 1. oktober 2018

Er du omfattet af overgangsordningen?

Du er omfattet af overgangsordningen:

✓ hvis du arbejdede med salg og rådgivning, før IDD-reglerne trådte i kraft 1. oktober 2018

✓ og hvis din arbejdsgiver har vurderet, at du allerede opfyldte kompetencekravene, inden loven trådte i kraft.

Når du er del af overgangsordningen, må du arbejde selvstændigt med kunderne uden at dokumentere dine kompetencer med en mundtlig prøve.

Du skal dog som alle andre, der er omfattet af IDD-kompetencekravene, bestå en efteruddannelsesprøve hvert 3. år, inden for de kundesegmenter du arbejder med.

Hvis du er i tvivl, om du er en del af overgangsordning, kan du få svar i "Min uddannelse".

Hvis du ikke er del af overgangsordningen

Der kan være flere grunde til, at du ikke er omfattet af overgangsordningen:

✓ Det kan være fordi, du er begyndt at arbejde med salg og rådgivning om forsikring, før loven om IDD trådte i kraft 1. oktober 2018

✓ Eller det kan være fordi, at du ikke opfyldte kompetencekravene, da loven om IDD trådte i kraft.

I den situation skal du arbejde under opsyn fra en kollega, som allerede opfylder IDD-reglerne. Og du skal uddanne dig til at bestå en eksamen, som dokumenterer, at du opfylder kompetencekravene.

Forsikringsakademiets uddannelser, prøver og eksamener opfylder branchens krav om professionelle og kompetente medarbejdere. Du har samtidig garanti for, at de opfylder myndighedernes IDD-kompetencekrav.

De konkrete kompetencekrav afhænger af, hvilke kunder og produkter du arbejder med.

Arbejder du med flere typer kunder, skal du uddanne dig og bestå eksamen indenfor alle relevante kundesegmenter.

Du får et certifikat, som bevis på gennemført uddannelse og bestået mundtlig eksamen. Certifikatet er din og din arbejdsgivers dokumentation for, at du opfylder IDD-kompetencekravene.

Du skal bestå en efteruddannelsesprøve hvert 3. år

For at sikre, at du har tilstrækkelig og opdateret viden til at kunne sælge og rådgive korrekt, skal du hvert 3. år bestå en IDD-efteruddannelsesprøve.

Efteruddannelsesprøven indeholder spørgsmål om emner, du allerede har viden om fra din uddannelse.

✓ Prøven er online

✓ Du skal besvare 40 konkrete spørgsmål på 60 minutter

✓ Hvert spørgsmål har 4 svarmuligheder - kun 1 er korrekt

Det vil typisk være arbejdsgiver, der organiserer, hvor, hvordan og hvornår du skal tage efteruddannelsesprøven.

Når du bestået prøven, kan du samtidig dokumentere overfor din arbejdsgiver og Finanstilsynet, at du har holdt din viden vedlige.

For at være sikker på at kunne bestå prøven, er det en rigtigt god idé at træne, lige som du gjorde, da du gik på uddannelse og skulle til eksamen.

Forsikringsakademiet har udviklet et online digitalt træningsunivers, som er målrettet efteruddannelsesprøven.

VI KAN HJÆLPE DIG

Gå til kurven...