BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Sådan bliver du compliant med IDD-kompetencekravene

De nye IDD-kompetencekrav i forsikrings- og pensionsbranchen omfatter bl.a. uafhængige forsikringsformidlere, også kendt som forsikringsmæglere.

Det betyder, at du skal være compliant med de kompetencekrav, der stilles til netop dette jobområde. Kravene fremgår af IDD-bekendtgørelsen.

Du tilmelder dig modulerne i mægleruddannelsen gennem den uddannelsesansvarlige i dit selskab.

Fleksibel løsning hjælper både den erfarne og den nyansatte
Forsikringsakademiet er i fuld gang med at udvikle de relevante IDD-løsninger, dvs. både uddannelse og mundtlige eksamener.

Løsningerne er designet som et top-up-program på den forsikringsfaglige viden, du som medarbejder har erhvervet fra de grundlæggende uddannelser og prøver, fx som assurandør.

Samtidig klæder top-up-programmet nyansatte medarbejdere i branchen på til at kunne bestå den mundtlige eksamen indenfor arbejdsområdet.

Fokus på fleksibilitet
På uddannelserne møder du en høj grad af blended learning. Det skaber fleksibilitet i forhold til det daglige arbejde i virksomheden – og giver mulighed for at fordybe sig i specifikke emner, når der viser sig specifikke behov.

Fælles modul danner basis

IDD-bekendtgørelsen stiller krav til, at emnerne jura og metode indgår i uddannelsen - og at det kan være i form af et modul, som går på tværs af de fire arbejdsområder for mæglere.

Derfor består uddannelserne af et fælles jura- og metodemodul, som danner udgangspunkt for at vælge specialisering i en af de fire retninger (beskrevet i bilag 6-9).

Dog er der ingen separat uddannelse, som træner dig i arbejdsområde 6 (skade, privat). Her anbefaler vi, at du gennemfører modulet Jura og metode. På den måde er du klædt godt på til IDD-eksamen for arbejdsområde 6.

Hvornår er top-up-programmet klar?

Som det første arbejder vi lige nu på højtryk med at udvikle uddannelser og IDD-eksamener. Det er her branchen, ser det mest presserende behov.

Derefter prioriteres udvikling af efteruddannelsesprøverne, som først skal være bestået i 2021.

✔ Jura og metode for den uafhængige forsikringsformidler - TILMELDING ÅBEN

✔ Arbejdsområde 6 - Modulet Jura og metode gør dig klar til IDD-eksamen - TILMELDING ÅBEN

✔ Arbejdsområde 7 - TILMELDING ÅBEN

✗ Arbejdsområde 8 - (kommer i Q2, 2020)

✔ Arbejdsområde 9 TILMELDING ÅBEN

Gå til indkøbskurven...