ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Uafhængige forsikringsformidlere - Efter 1. oktober 2018

IDD-efteruddannelsesprøver til uafhængige forsikringsformidlere

IDD-efteruddannelsesprøver (EUP) er målrettet medarbejdere, der er omfattet af overgangsordningen.

Det vil sige medarbejdere, som var ’autoriseret forsikringsmægler’, da IDD-kompetencekravene trådte i kraft 1. oktober 2018.

Du skal uddanne dig og bestå en mundtlig eksamen

Hvis du er begyndt at arbejde med salg og rådgivning af forsikringer efter 1. oktober 2018, gælder to ting:

1) Du skal arbejde under opsyn fra en IDD-godkendt kollega

2) og du skal uddanne dig for at kunne bestå en eksamen, som dokumenterer, at du opfylder IDD-kompetencekravene.

Forsikringsakademiets uddannelser og eksamener opfylder både branchens og Finanstilsynets krav om professionelle og kompetente medarbejdere.

De konkrete kompetencekrav afhænger af kundesegmenter og produkter.

I skemaet kan du se de 4 arbejdsområder, som er opdelt efter kundesegmenter.

Din vej til IDD-godkendelse starter her

Når du har været igennem den relevante uddannelse og til sidst bestået den mundtlige eksamen, får du et certifikat.

Dette certifikat er din dokumentation for, at du opfylder kompetencekravene, som er beskrevet i kompetencebekendtgørelsen jf. Lov om forsikringsformidling.

 

Du skal bestå en efteruddannelsesprøve hvert 3. år

For at sikre, at du har tilstrækkelig og opdateret viden til at kunne sælge og rådgive korrekt, skal du hvert 3. år bestå en IDD-efteruddannelsesprøve.

Efteruddannelsesprøven indeholder spørgsmål om emner, du allerede har viden om fra din uddannelse.

✓ Prøven er online

✓ Du skal besvare 40 konkrete spørgsmål på 60 minutter

✓ Hvert spørgsmål har 4 svarmuligheder med 1 rigtigt svar

Det vil typisk være arbejdsgiver, der organiserer, hvor, hvordan og hvornår du skal tage efteruddannelsesprøven.

Når du bestået prøven, kan du samtidig dokumentere overfor din arbejdsgiver og Finanstilsynet, at du har holdt din viden vedlige.

For at være sikker på at kunne bestå prøven, er det en rigtigt god idé at træne, lige som du gjorde, da du gik på uddannelse og skulle til eksamen.

Forsikringsakademiet har udviklet et online digitalt træningsunivers for Arbejdsområde 1 - 5, som er målrettet efteruddannelsesprøven.

VI KAN HJÆLPE DIG

Gå til kurven...