ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

Uafhængige forsikringsformidlere - Før 1. oktober 2018

IDD-efteruddannelsesprøver til uafhængige forsikringsformidlere

IDD-efteruddannelsesprøver (EUP) er målrettet medarbejdere, der er omfattet af overgangsordningen.

Det vil sige medarbejdere, som var ’autoriseret forsikringsmægler’, da IDD-kompetencekravene trådte i kraft 1. oktober 2018.

Gælder overgangsordningen for dig?

Du er omfattet af overgangsordningen, hvis du var autoriseret forsikringsmægler før IDD-loven trådte i kraft 1. oktober 2018.

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at de medarbejdere, der levede op til kompetencekravene på dette tidspunkt, er en del af overgangsordningen.

Når du er omfattet af overgangsordningen, lever du automatisk op til kompetencekravene på et eller flere arbejdsområder. Du skal derfor IKKE bestå den mundtlige eksamen indenfor:

✓ Arbejdsområde 6 - privat skade

✓ Arbejdsområde 7 - Erhverv skade

✓ Arbejdsområde 8 - Liv og pension privat

✓ Arbejdsområde 9 - Liv og pension erhverv

Hvis du er i tvivl, om du er en del af overgangsordning, så kan du se, hvordan du er registreret i "Min uddannelse".

Din vej til IDD-godkendelse starter her

Når du har været igennem den relevante uddannelse og til sidst bestået den mundtlige eksamen, får du et certifikat.

Dette certifikat er din dokumentation for, at du opfylder kompetencekravene, som er beskrevet i kompetencebekendtgørelsen jf. Lov om forsikringsformidling.

 

Hvis overgangsordningen ikke gælder for dig

Der kan være flere grunde til, at du ikke er omfattet af overgangsordningen:

1) Det kan være fordi, du er begyndt at arbejde med salg og rådgivning af forsikringer, før loven om IDD trådte i kraft 1. oktober 2018

2) Eller det kan være fordi, du ikke opfyldtekompetencekravene, da loven om IDD trådte i kraft.

I begge tilfælde betyder det, at du skal arbejde under opsyn fra en kollega, som allerede opfylder IDD-reglerne.

Og du skal derudover uddanne dig og bestå en eksamen, som dokumenterer, at du opfylder kompetencekravene.

Forsikringsakademiets uddannelser, prøver og eksamener opfylder branchens krav om professionelle og kompetente medarbejdere. Du har samtidig garanti for, at de opfylder myndighedernes IDD-kompetencekrav.

De konkrete kompetencekrav afhænger af, hvilke kunder og produkter du arbejder med.

Arbejder du med forskellige kundetyper, skal du uddanne dig og bestå eksamen indenfor alle relevante områder.

Du får et certifikat, som bevis på gennemført uddannelse og bestået mundtlig eksamen. Certifikatet er din og din arbejdsgivers dokumentation for, at du opfylder IDD-kompetencekravene.

Alle skal hvert 3. år gennemføre Efteruddannelsesprøven (EUP)

For at sikre, at du også fremover besidder den tilstrækkelige og opdaterede viden for at kunne sælge og rådgive korrekt, skal du hvert 3. år bestå en IDD-efteruddannelsesprøve.

Efteruddannelsesprøven er bygget op omkring den viden, du har med fra din uddannelse - det er altså 'kendt stof'.

✓ Prøven varer 60 minutter

✓ Der er 40 spørgsmål

✓ For hvert spørgsmål får du 4 svarmuligheder - kun 1 svar er rigtigt

Det vil typisk være din arbejdsgiver som organiserer, hvor, hvordan og hvornår du skal tage testen.

Med en bestået Efteruddannelsesprøve, kan du dokumentere over for din arbejdsgiver og Finanstilsynet, at du har holdt din viden vedlige de sidste 3 år. Derfor er det er en rigtigt god idé at træne op til prøven, lige som da du gik på uddannelse og skulle til eksamen.

Tryk på linket og læs om vores digitale træningsunivers for Arbejdsområde 1- 5, som er målrettet efteruddannelsesprøven.

VI KAN HJÆLPE DIG

Gå til kurven...