BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Derfor oplever du nyt på niveau 3-uddannelserne

Når vi udvikler uddannelser på Forsikringsakademiet, sker det altid i tæt samarbejde med jer - vores brugere og ejere.

På den måde sikrer vi, at uddannelserne matcher aktuelle behov og krav - men også de tendenser vi ser for fremtiden.

Derfor ser du fremover mere fokus på mundtlig kommunikation, digital læring og virtuel tilstedeværelse.

Høj faglighed er stadig omdrejningspunktet - men vi sætter endnu flere kræfter ind på at opbygge de kompetencer, der skal til for at formidle den faglige viden kundevenligt.

Samtidig intensiverer vi den digitale læring, så medarbejderne skal mindre væk fra arbejdspladsen under uddannelsesforløbet.

Vi fastholder selvfølgelig også mange af de velafprøvede og succesfulde elementer, fx teamsamarbejdet, som kendetegner vores uddannelser.

Vi glæder os til at tage branchens medarbejdere på det nye niveau 3!

Klik på billedet og se forløbet

Klik på billedet og se forløbet

Til dig der er administrator: Gør som du plejer - og vær opmærksom på ...

Tilmelding
Du tilmelder en medarbejder via Krydsfeltet, præcis som du plejer.
Vær opmærksom på, at du nu kun skal tilmelde medarbejderen én gang, dvs. på det relevante modul. Den mundtlige eksamen er fremover inkluderet.

Coach
Du tildeler en coach via Krydsfeltet, præcis som du plejer.
Vær opmærksom på, at coachen skal kende den nye uddannelsesramme for bedst muligt at kunne støtte op om medarbejderen.

Mundtlig eksamen
Du bliver kontaktet af os 5 uger før den mundtlige eksamen. Her aftaler vi det praktisk, bl.a. om I ønsker, at eksamen foregår på Forsikrinigsakademiet, ZOOM eller telefon.
Vær opmærksom på, at eksamen - præcis som i dag - er godkendt af Finanstilsynet og gør jeres medarbejder IDD-compliant.

Re-eksamen
Det sker jo desværre ind imellem, at en studerende dumper sin eksamen. Og sådan vil det også kunne være indenfor den nye ramme. Skulle det ske, at en af jeres medarbejdere dumper den mundtlige eksamen, er der mulighed for en re-eksamen.

Vær opmærksom på, at medarbejderen da skal tilmeldes et efterfølgende hold. Kundeservice hjælper dig!

Online med ZOOM
I løbet af uddannelsen skal jeres medarbejder flere gange mødes online med underviser og hold via ZOOM. Det er vigtigt for kvaliteten af møderne, at medarbejderen går på ZOOM fra en computer med webcam og bruger headset.

Vær opmærksom på, at medarbejderen skal have adgang til ZOOM under hele uddannelsen. Du kan læse mere om ZOOM her

Adgang til data
Allerede ved tilmelding til uddannelsen, modtager medarbejderen en mail med info om bl.a. datoer/tidspunkter for forberedelse, undervisning og eksamen. Derudover får medarbejderen adgang til Krydsfeltet.

Vær opmærksom på, at du fra start har adgang til medarbejderens status på uddannelsen i Krydsfeltet og hele tiden kan følge med i om alt skrider planmæssigt frem.

Sådan introducerer vi forløbet for din medarbejder Step by Step

Sådan introducerer vi forløbet for din medarbejder Step by Step

Forløbet varer i alt 14 uger og består af:

STEP 1: Forberedelse
Uddannelsen starter med en individuel forberedelsesperiode, hvor du skal arbejde med faglige elementer på forskellige måder. Du skal regne med at bruge i alt 20 timer henover 4 uger inden Step 2.

STEP 2: Kickoff-webinar
Du møder første gang din underviser og holdet på et 2,5-timers online kickoff-webinar. Det er også her du møder dit team, som du skal arbejde sammen med under resten af uddannelsen.

Webinaret har især fokus på at sætte rammen for det videre forløb og den første teamopgave bliver sat igang. Opgaven skal være løst og afleveret inden Step 3.

STEP 3: Undervisningsdage på Forsikringsakademiet
Ca. 2 uger efter webinaret deltager du i 2 undervisningsdage sammen med underviser, holdet og teamet. Her kan I lære hinanden bedre at kende og detaljeret planlægge jeres teamsamarbejde. Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

STEP 4: Læringsperiode
Efter træningsdagene skal du individuelt og i teamet igennem 6 faser med forskellige faglige emner. Hver fase strækker sig over 2 uger. Arbejdet foregår primært online og kan være forskellige læringsaktiviteter, bl.a. en fælles skriftlig opgave.

Hver fase afsluttes med et virtuelt møde med underviser, hvor I samler op på det faglige i teamopgaven, træner kundeformidling og reflekterer over det lærte.

I løbet af læringsperioden er der 2 individuelle 'signallysprøver'.
Signallysprøverne har til formål at give dig en status på din egen faglige udvikling. Grøn betyder, at du kan fortsætte derudaf. Gul betyder, at du skal gå et gear ned og følge op på nogle faglige emner. Rød betyder, at der er grund til at stoppe helt op og komme tilbage på sporet. Ved rødt lys bliver din coach fra selskabet også inddraget.

STEP 5: Træningsdage på Forsikringsakademiet
Du mødes igen med underviser, holdet og dit team til 2 træningsdage. Her er der fokus på at træne formidlingi konkrete kundecases og på den faglige opsamling. Alle skal føle sig klar til den afsluttende mundtlige eksamen, der ligger en uge senere.

Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

STEP 6: Mundtlig eksamen på Forsikringsakademiet
Til den mundtlige eksamen skal du gennemføre et kundemøde, hvor censor er kunden og du er rådgiver. Indhold og form ligner det, du har lært og trænet undervejs i uddannelsen.

Eksamen varer 40 minutter og du får umiddelbart efter din karakter.

Vigtige datoer

Den nye uddannelsesramme træder i kraft:

16. januar 2020 Skadeforsikring - privatkunden, salg og kundebetjening (3.58)

27. januar 2020 Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling (3.34)

25. august 2020 Grundlæggende personforsikring (3.24)

Vi er klar til at hjælpe!

Du kan som altid tage fat i Kundeservice, hvis du har spørgsmål til informationen om niveau 3-uddannelserne.

Vi sidder klar til at hjælpe dig videre på kundeservice@foak.dk og ☎ 4516 5000

Gå til indkøbskurven...