BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search
Projektlederens værktøjskasse

[0.20] Projektlederens værktøjskasse

Kom med ind i projektlederens værksted og få indsigt i projektdisciplinen og en værktøjskasse, du kan bruge direkte i hverdagen til at styre dine projekter sikkert i mål

Projektledelse som arbejdsform er et grundvilkår i de fleste virksomheder, og mange oplever at få tildelt ansvaret for at lede et projekt – formelt eller uformelt.

Som ny projektleder kan du dog hurtigt føle dig usikker på dit nye ansvar - for hvad indebærer det egentlig at arbejde med projekter for mig og min organisation?

Nogle af de typiske spørgmål er:

Hvordan kommer jeg godt i gang? Hvilke arbejdsmetoder er bedst at bruge på netop mit projekt? Hvordan sikrer jeg, at vi alle er enige om, hvad det er, projektet skal lave? Og hvad med slutbrugerne – hvordan inddrager jeg dem og sikrer mig, at de bliver glade for projektets resultat?

På dette kursus får du en bred indføring i projektdisciplinen og får besvaret en række centrale spørgsmål.

Vi arbejder med begrebet 'projektlederens værktøjskasse', fordi vi her har samlet en lang række væsentlige og velafprøvede metoder og redskaber til dig.

Med dem i hånden får du hjælp til at komme godt i gang med at lede dit projekt og undervejs håndtere små og store udfordringer.

EFTER KURSET

  • Du kan definere et projekt og klart afgrænse din rolle som projektleder, herunder beføjelser og ansvar
  • Du kender forskellene på agil og traditionel (vandfalds-) projektledelsesmetoder og forstår metodernes fordele og ulemper
  • Du forstår og kan håndtere de forskellige roller og ansvar i projektorganisationen
  • Du er trænet i, hvordan du etablerer projektets målsætning, fx mål, formål, leverancer, milepæle, in-scope, osv.
  • Du forstår projekttrekantens betydning gennem hele projektets livscyklus
  • Du har indsigt i interessentanalysens betydning for projektets succes og du kan arbejde med risikoanalyse

EMNER OG INDHOLD

Projekt basics:Hvad er et projekt – og hvad er det ikke? Projekttrekanten Projektmetoder – agil versus vandfaldsmetoden

Projektets målsætning:Baggrund, mål, formål, leverancer, succeskriterier, in-scope og out-of-scope og projektplaner • Projektbeskrivelse og projekt definition

Projektorganisationen: Roller og ansvar • Dilemmaer og udfordringer

Kom godt i gang: Interessentanalyse • Risikoanalyse

KURSUSFORM
Kurset starter med en individuel forberedelse ca. to uger før du møder ind på Forsikringsakademiet til en intens dag med undervisning og dialog.

Herefter fortsætter du de næste otte uger i en læringsperiode, hvor du træner og reflekterer over, hvordan teorien virker for dig i praksis. Det gør du i et læringsmiljø på Krydsfeltet.

Du får tildelt en læringsmakker, som du i perioden skal holde to virtuelle møder med. Formålet er, at I inspirerer, udfordrer og støtter hinanden til den personlige udvikling.

Som afslutning på læringsperioden skal du indsende et dokument via Krydsfeltet med en kort beskrivelse af, hvad du har afprøvet samt dine erfaringer og læring. Dette dokument danner grundlag for din certificering.

Bemærk, at det kræver fire kurser, før du kan tilmelde dig en certificeringseksamen.

Tilmelding

Du tilmelder dig kurserne og eksamen gennem uddannelsesafdelingen i din virksomhed - her har de direkte adgang til tilmelding i Krydsfeltet.

Husk, at du altid kan kontakte os i Kundeservice for hjælp og sparring.

Underviser på uddannelsen

Anne Line Topshøj

Arrow-right Læs mere

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:20.45-0
Startdato:04-11-2020
Slutdato:27-12-2020
Pris aktionær:5.000 DKK
Pris øvrige:6.000 DKK
 
0.20-20.45-0 Projektlederens:04.11.20 09:00 - 27.12.20 17:00
- Startdag - 0.20:04.11.20 09:00 - 04.11.20 17:00
- Læring - 0.20:05.11.20 09:00 - 27.12.20 17:00
Tip din leder

Forløbet

Kursusdagen starter kl. 9.00 og slutter kl. 17.00
Undervisning med hele holdet og underviser på Forsikringsakademiet.

Efter kurset udfylder du et skema på Krydsfeltet med en kort beskrivelse af, hvad du har afprøvet fra kurset, dine erfaringer og din læring. Først da er kurset fuldført.

Når du har gennemført i alt 4 kurser inden for et spor, har du altså en mappe med dokumentation af din læring, som du skal bruge til eksamen.

Pris

Alle SUCCEED-kurser 5.000 kr.

Certificering gennemføres halvårligt og koster 1.500 kr.

Læs mere om eksamen her

Du kan naturligvis også vælge et kursus uden at gå til eksamen. Bare fordi det passer præcis dig – her og nu.

Gå til indkøbskurven...