ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[0.38] Problemstillinger til den rutinerede bygningstaksator/sagsbehandler

Styrk din faglige viden i selskab med nogle af de dygtigste på feltet og bliv endnu bedre rustet til at løse de komplekse sager

Med dette 3-dageskursus bliver du klædt på til selvstændigt at behandle og opgøre komplicerede problemstillinger inden for bygningsforsikringsområdet - privat og erhverv.

Vi går i dybden med kursets hovedemner og nyeste ankenævns- og domspraksis.

Du bliver altså også opdateret på seneste nyt.

Vi kommer omkring indtegning, lovliggørelse, panthaver, erstatningsopgørelse, afskrivning, kosmetiske farveforskelle, dagligt brug, moms, ansvar/regres, generelle påbud fra myndigheder, olieforurening og regres- og bevissikring.

Undervejs ser vi også på konkurrerende skadesårsager, ny skade på en endnu ikke udbedret skade og klausuler i stedet for betingelser.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:22.46-0
Startdato:14-11-2022
Slutdato:16-11-2022
Pris aktionær:15.215 DKK
Pris øvrige:18.195 DKK
 
0.38-22.46-0 Prob. stil. byg.taks:14.11.22 10:00 - 16.11.22 16:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der arbejder med taksering eller behandling af bygningsskader.

Du har flere års erfaring med skader inden for de gængse forsikringsområder og behov for at udbygge din viden om bygningskader af mere kompliceret karakter.

Kurset er også for dig, der er på efteruddannelse eller har behov for at få genopfrisket din viden.

Hvis du tidligere har gennemført skadekonsulentuddannelsen, er kurset egnet til at give dig en opdatering på de faglige problemstillinger og den retspraksis, der siden er kommet til. 

Forløbet

3 hele dage med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet.

Første dag starter kl. 10.00, og sidste dag slutter kl. 16.00.

 

Pris

Prisen omfatter 3 dages undervisning, materialer, forplejning og overnatning på Rungstedgaard.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...